Blog wstecz

Jak wygląda czyszczenie przepustów drogowych?

Przepusty drogowe są wykonywane w miejscach, gdzie wymagane jest przeprowadzenie drogi nad rowem, służącym do odprowadzania wody z pasa drogowego lub urządzeniem melioracyjnym czy niewielkim ciekiem wodnym. Przepusty są stosowane także pod drogami znajdującymi się na terenach cennych przyrodniczo lub dróg szybkiego ruchu – w tym przypadku służą jednak zwykle jako przejścia dla płazów i gadów bądź małych zwierząt. W obu tych przypadkach do ich ułożenia najczęściej wykorzystuje się specjalne rury przepustowe. Przyjrzyjmy się bliżej temu, jak wygląda konserwacja przepustów drogowych.

Dlaczego przepusty ulegają zanieczyszczeniu?

Przepusty drogowe muszą zachowywać pełną drożność, jednak są narażone na częste powstawanie zatorów. Odpowiada za to przede wszystkim nanoszona wraz z wodą ziemia, która z czasem pokrywa wnętrze zastosowanej rury. W pobliżu dróg nierzadko tworzą się też różnego rodzaju szlamy, powstające z gleby zmieszanej z naniesionymi zanieczyszczeniami pochodzącymi z wycieków paliwa lub różnych olejów i smarów oraz innych płynów eksploatacyjnych, które niekiedy przedostają się wraz z wodą opadową zmywającą je z jezdni. Dużym problemem są również trafiające do przepustów fragmenty roślin – trawy, a także liście czy gałęzie. Do czopowania przepustów przyczyniają się też wyrzucane przy drodze opakowania z tworzyw sztucznych – butelki oraz folie.

Kto jest odpowiedzialny za czyszczenie przepustów i jak przebiega ten proces?

Czyszczenie przepustów należy do obowiązków zarządcy drogi, chyba że zostały one wybudowane już po jej powstaniu, w takim przypadku odpowiedzialność przechodzi na zarządzającego infrastrukturą melioracyjną. Rury przepustowe mogą być czyszczone na różne sposoby w zależności od średnicy, długości i stopnia zabrudzenia. Możliwe jest użycie przeciągaczy i czyszczaków, żerdzi i spirali. Do najbardziej efektywnych metod należy czyszczenie hydrodynamiczne. Przepust jest udrażniany przy pomocy silnego strumienia wody. Wymaga to użycia pojazdu typu WUKO, jednak gwarantuje szybki i zadowalający efekt.