Blog wstecz

Gdzie najlepiej sprawdzają się studnie ekscentryczne?

Elementy sieci kanalizacyjnej powinny być dobrze dopasowane do funkcji, jaką ma ona pełnić, ale powinny również ułatwiać przeprowadzenie koniecznych prac związanych z jej budową. Zarówno projektant, jak i wykonawca muszą się liczyć z istniejącymi w danych warunkach możliwościami technicznymi oraz ograniczeniami przestrzennymi. W przypadku kanalizacji sanitarnej, deszczowej lub sieci odprowadzającej zanieczyszczenia w zakładach przemysłowych często stosowanym rozwiązaniem jest zastępowanie klasycznych studni przelotowych studniami ekscentrycznymi. Przekonajmy się, czym charakteryzują się tego rodzaju konstrukcje i zobaczmy, dlaczego są wybierane.

Dlaczego studnie ekscentryczne są potrzebne?

Sieć kanalizacyjna to nie tylko system rur, kanałów i kolektorów odprowadzających nieczystości, deszczówkę, a w przypadku przemysłu różne substancje technologiczne. Do prawidłowego funkcjonowania całego układu niezbędne są elementy tzw. uzbrojenia sieci, które pozwalają na jej wentylowanie, czyszczenie i sprawowanie nadzoru nad działaniem całości. Studzienki kanalizacyjne są także sposobem na zmianę kierunku przepływu, dołączanie kanałów bocznych czy zmianę przekroju lub spadku. Typowym sposobem na połączenie rur jest użycie studni przelotowej – w sytuacji, gdy średnica jest znaczna, wiąże się to z użyciem studni o dość dużym przekroju, co nie zawsze jest możliwe, choćby z uwagi na brak miejsca. Rozwiązaniem stosowanym w takich sytuacjach może być użycie studni ekscentrycznej.

Czym wyróżniają się studnie ekscentryczne?

Studnie ekscentryczne składają się z typowego elementu o średnicy dopasowanej do potrzeb – jeśli ma ona powyżej 80 cm średnicy jest traktowana jako studnia rewizyjna włazowa i wyposażona w schodki. Tym, co je różni od typowej studni przelotowej jest jednak umiejscowienie rury służącej do transportu ścieków, która znajduje się w tym przypadku w bocznej części dna. Taka lokalizacja sprawia, że nie jest ona w całości otwarta, tak jak w klasycznej kinecie, lecz dostęp jest możliwy przez jej górno-boczną ćwiartkę.