Produkty

wstecz

Firma Zinplast oferuje kompleksowe rozwiązania w zakresie transportu i magazynowania wody, ścieków, gazu oraz innych mediów płynnych i gazowych. Produkty firmy Zinplast można wykorzystywać zarówno do budowy rurociągów ciśnieniowych, jak i bezciśnieniowych.

Rury ciśnieniowe HDPE

Rury ciśnieniowe HDPE przeznaczone są do budowy sieci wodociągowych, do przesyłania wody pitnej, sie...

więcej

Rury grawitacyjne HDPE

System kanalizacji z rur spiralnych z PEHD zgodny jest z normą PN EN 13476-2 typ A "Systemy przewodó...

więcej

Studnie

Studnie ZINPLAST przeznaczone są do stosowania w zewnętrznych systemach kanalizacji gr...

więcej

Zbiorniki

Jesteśmy producentem zbiorników z tworzyw sztucznych, wykonanych z rur...

więcej

Wyposażenie dodatkowe

W ramach wyposażenia dodatkowego firma Zinplast oferuje pokrywy oraz dekle transportowe do zabezpiec...

więcej

Kształtki wtryskowe doczołowe PE100

Kształtki wtryskowe ZINPLAST służą do łączenia rurociągów polietylenowych w szerokim zakresie zarówn...

więcej

Kształtki segmentowe doczołowe PE100

Kształtki segmentowe ZINPLAST służą do łączenia rurociągów polietylenowych w szerokim zakresie zarów...

więcej

Systemy połączeń rurociągowych

Rurociągi wykonane z rur produkowanych przez firmę Zinplast mogą być łączone w różny sposób, w szcze...

więcej

Kształtki elektrooporowe

Kształtki elektrooporowe wykonane są z polietylenu wysokiej gęstości PE100, który odznacza się wy...

więcej