Dofinansowania

wstecz

Dofinansowania do instalacji

Na terenie całej Polski regularnie przyznawane są dofinansowania, pozwalające na pokrycie części wydatków związanych z tworzeniem instalacji rurociągowych do odzyskiwania wody deszczowej. Różnią się one w zależności od gminy. Na największe dopłaty można liczyć w dużych, bogatych miastach.

Dofinansowania mogą dotyczyć różnych instalacji. Wśród nich wyróżnia się m.in.:

 • odbieranie wody deszczowej z rur spustowych,
 • rozprowadzanie i ponowne wykorzystanie wody deszczowej,
 • tworzenie miejsc służących do retencji wód opadowych i roztopowych,
 • budowanie ogrodów i ogródków deszczowych.

Wymagania dotyczące możliwości uzyskania odpowiedniego dofinansowania zależą od danej gminy. Zazwyczaj o takie środki mogą ubiegać się właściciele domów jednorodzinnych, a także całe spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkańców. Odpowiednie instalacje da się bowiem stworzyć nawet na niewielkich działkach, na których znajdują się wielofunkcyjne budynki mieszkalne.

Programy dofinansować w konkretnych miastach

Programy dofinansowań budowy instalacji ponownie wykorzystujących deszczówkę różnią się w zależności od regionu. Odbiegają od siebie nie tylko pod względem maksymalnej wypłacanej kwoty, lecz także samej nazwy. Obecnie dostępne programy w największych polskich miastach to:

 • województwo łódzkie – „Deszczówka – gromadzenie wód
 • opadowych”,
 • Warszawa – „Warszawa chwyta wodę”,
 • Gdańsk – „Nie zalewaj”,
 • Gdynia – „Ogrody deszczowe”,
 • Lublin – „Złap deszczówkę”,
 • Wrocław – „Złap deszcz!”,
 • Bielsko-Biała – „Bielsko-Biała łapie deszcz”.

Korzystając z odpowiedniego programu, można uzyskać nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych na budowę instalacji. Mowa tu przede wszystkim o urządzeniach retencyjno-rozsączających oraz zbiornikach retencyjnych. O dofinansowanie nie może jednak starać się każdy. Osoby potrzebujące dodatkowych pieniędzy powinny wykazywać się dochodami poniżej postawionej granicy, w zależności od danego miasta. Znaczenie mają też parametry samej instalacji. Muszą być one zgodne z postawionymi wymaganiami określonymi przez program.