O nas

wstecz

Krótka historia.

„ZiNPLAST” Spółka Cywilna powstał w czerwcu 1990 roku wychodząc naprzeciw rosnącemu zapotrzebowaniu rynku krajowego na nowoczesne materiały z tworzyw sztucznych do instalacji rurowych.Początki działalności zakładu to produkcja rur z krajowego polietylenu o kilku średnicach, przeznaczonych na potrzeby rynku lokalnego. Na przestrzeni kolejnych lat asortyment produkcji rur i aktywność handlowa firmy systematycznie zwiększały się, aż w połowie lat 90-tych „ZiNPLAST” został liczącym się dostawcą instalacji rurowych z poliolefin.


Zakres działalności.

Spółka „ZINPLAST” jest producentem rur i innych wyrobów z tworzyw sztucznych. Jest jedną z pionierskich firm w tej branży. Oferuje klientom kompletne rozwiązania w takich zakresach, jak: zewnętrzne i wewnętrzne instalacje wodne, instalacje gazowe, kanalizacja ciśnieniowa i grawitacyjna, rury osłonowe. W swoim asortymencie posiada rury polietylenowe do instalacji wodnych, gazowych i kanalizacyjnych, o średnicach zewnętrznych od 32 do 630 mm i szerokim zakresie ciśnień roboczych.Sukcesywny rozwój spółki spowodował, że zakres produkcji został poszerzony o studnie i zbiorniki z polietylenu w zakresie średnic wewnętrznych od 300 do 1800mm, rury spiralnie zwijane z PE o ściance strukturalnej w zakresie średnic wewnętrznych od 250 do 2500mm oraz kinety i stożki zwieńczające do studni produkowane metodą formowania rotacyjnego.Oprócz tego podstawowego zakresu działalności wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów i sytuacji rynkowej, włączono do kompleksowej obsługi klienta hurtową sprzedaż wyrobów instalacyjnych.


System zarządzania jakością i środowiskiem.

W sierpniu 1999r. firma po raz pierwszy wdrożyła system zapewnienia jakości zgodny z wymaganiami normy PN-ISO 9002, a w czerwcu 2003r. wdrożyła system zarządzania jakością i środowiskiem zgodny z wymaganiami norm: ISO 9001:2000 i ISO 14001, uaktualniony po wydaniu normy ISO 9001:2008.

Obecnie Spółka utrzymuje system zarządzania środowiskiem, który nie jest certyfikowany.

W związku z wydaniem normy ISO 9001:2015 spółka dostosowała system zarządzania jakością do wymagań nowej normy. W dniach 21-23.06.2021r. został przeprowadzony przez jednostkę certyfikacyjną TŰV Rheinland audit wznawiający na zgodność z wymaganiami normy ISO 9001:2015 zakończony wynikiem pozytywnym. Spółka ZINPLAST otrzymała przedłużenie certyfikatu na kolejne trzy lata.

Polityka Jakości i Środowiska

Certyfikat ISO


Dofinansowanie z środków unijnych.

W latach 2013 - 2015 firma Zinplast zrealizowała projekty wsparte środkami UE, obejmujące w szczególności:

  • Wdrożenie strategii eksportowej w firmie Zinplast.
  • Technologia wytłaczania rur dwuwarstwowych, opancerzonych warstwą antystatyczną i trudnopalną.

W 2018 i 2019 roku Spółka ZINPLAST uczestniczyła w projekcie "Małopolskie Bony Rozwojowe" realizując przedsięwzięcie z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze dofinansowania szkoleń dla kadry pracowniczej. W ramach projektu przeszkolonych zostalo 25 osób w zakresie zarządzania, zakupów i logistyki, sprzedaży oraz produkcji.