Produkty

wstecz

Studnie

Studnie ZINPLAST przeznaczone są do stosowania w zewnętrznych systemach kanalizacji grawitacyjnej (bytowej, deszczowej i ogólnospławnej) położonych w pasie drogowym, w jezdni lub poza jezdnią. Studnie wykonane są na bazie strukturalnych rur kanalizacyjnych z polietylenu (HDPE). Jest to materiał, który charakteryzuje się bardzo dobrą odpornością na ścieranie, elastycznością oraz wysoką wytrzymałością mechaniczną. Zwieńczenie studni może być wykonane z płyty polietylenowej lub stożka (w technologii formowania rotacyjnego).

Dostępne wersje produktu to:

 • studnie z wyprofilowaną rynną,
 • studnie z kinetą,
 • studnie bez kinety,
 • studnie z osadnikiem.

Wszystkie studnie ZINPLAST wykonywane są zgodnie z normą PN-EN 13598-2 oraz dodatkowo posiadają właściwe aprobaty i atesty.

Zalety studni ZINPLAST

Studnie ZINPLAST są przede wszystkim szczelne, dzięki czemu instalacje kanalizacyjne nie są narażone na negatywne oddziaływanie wód opadowych oraz gruntowych. Ponadto są to zbiorniki odporne na działanie ścieków i większości związków chemicznych występujących w gruncie, a przy okazji nie wydzielają do środowiska naturalnego żadnych niebezpiecznych substancji.

Zalety studni ZINPLAST to także:

 • niski ciężar własny,
 • łatwy i szybki montaż,
 • możliwość zastosowania w pasie drogowym,
 • możliwość wykonania niestandardowych elementów (przyłączy, wpustów, dociążeń, itp.),
 • trwałość,
 • odporność na korozję,
 • szeroki zakres odporności chemicznej,
 • długa żywotność.

Szczególnie istotną zaletą stosowania kanalizacyjnych studni polietylenowych jest łatwość transportu i montażu (głównie z uwagi na niski ciężar). Jednocześnie przez to, że są lekkie, podczas prac montażowych nie wymagają konieczności użycia ciężkiego sprzętu budowlanego.

W zależności od zastosowanej technologii wykonania i użytkowania studni, można je podzielić na następujące grupy:

Zastosowanie studni ZINPLAST

O przeznaczeniu studni ZINPLAST decyduje zarówno technologia wykonania, jak wymiar i wyposażenie każdorazowo uwzględniane z klientem. Studnie kinetowe, które są wyposażone w dno umożliwiające dowolne kształtowanie rozpływu cieczy, znajdują zastosowanie jako węzły instalacji kanalizacyjnych. Z kolei studnie wodomierzowe zgodnie z nazwą stosuje się do umieszczania wodomierzy i ich armatury na terenie różnych obiektów – od mieszkaniowych po komercyjne. Studnie ekscentryczne (proste lub łukowe) służą do budowy instalacji sanitarnej, deszczowej oraz sieci technologicznych. Produkty o średnicy D800 i większej traktowane są jako studnie włazowe, dlatego są wyposażane w stopnie włazowe. Podobne zastosowanie do studni ekscentrycznych mają studnie rozprężne, z tym że ich budowa jest dostosowana do terenów o dużym spadku.

Studnie włazowe

Studnie włazowe sprawdzają się doskonale w sytuacji, gdy ich właścicielowi zależy na możliwości łatwego dostępu do wnętrza konstrukcji. Wystarczy otworzyć właz, aby osoba z odpowiednim oprzyrządowaniem mogła dostać się do środka. W ten sposób można przeprowadzić niezbędne naprawy oraz kontrole stanu instalacji. Zapewniają znacznie łatwiejszy dostęp do wnętrza, jednak mogą wiązać się z ryzykiem wypadków w trakcie prowadzonych prac. Alternatywą dla studzienek włazowych są konstrukcje niewłazowe, zyskujące wielu zwolenników.

Studnie niewłazowe

Oferujemy również studnie niewłazowe, czyli takie, które nie obejmują specjalnego włazu zapewniającego dostęp do wnętrza konstrukcji. W ich przypadku do przeprowadzenia kontroli konieczne jest wykorzystanie specjalnego sprzętu. Obecnie wiele czynności dotyczących konserwacji studni niewłazowych można przeprowadzić z poziomu gruntu, bez konieczności demontowania elementów studzienek. Studnie tego typu są uznawane za bezpieczniejsze, ponieważ pracownicy nie muszą wchodzić do środka, a większość prac da się przeprowadzić z nawierzchni.

Studnie włazowe i niewłazowe mogą być wykorzystywane do budowy różnego rodzaju instalacji. Wiele z nich odpowiada m.in. za gromadzenie wody deszczowej, podobnie jak studnie ekscentryczne. Produkujemy takie zbiorniki z myślą o instalacjach w przestrzeni miejskiej oraz na prywatnych działkach. Są to wyroby o różnych rozmiarach, a także zupełnie odmiennej pojemności, dopasowane do charakterystyki danego projektu instalacji wodnej.