Produkty

wstecz

Studnie

Studnie ZINPLAST wykonane są z polietylenu i charakteryzują się bardzo duża odpornością na ścieranie, elastycznością oraz wysoką wytrzymałością mechaniczną. Zwieńczenie studni może być wykonane za pomocą płyty polietylenowej lub kinety (wykonanej w technologii formowania rotacyjnego). Studnie ZINPLAST wykonywane są zgodnie z normą PN-EN 13598-2 oraz dodatkowo posiadają Krajowe Oceny Techniczne wystawione przez Instytut Techniki Budowlanej (ITB-KOT-2019/1177).

Studnie Zinplast przeznaczone są do stosowania w zewnętrznych systemach kanalizacji grawitacyjnej (bytowej, deszczowej i ogólnospławnej) położonych w pasie drogowym, w jezdni lub poza jezdnią.

Studnie Zinplast są szczelne, dzięki temu instalacje kanalizacyjne nie są narażone na negatywne oddziaływanie wód opadowych oraz gruntowych.

Studnie Zinplast są odporne na działanie ścieków i większości substancji chemicznych występujących w gruncie, a przy okazji nie wydzielają do środowiska naturalnego żadnych niebezpiecznych substancji.

Zalety studni ZINPLAST obejmują:

– niski ciężar własny
– łatwy i szybki montaż
– możliwość zastosowania w pasie drogowym
– możliwość wykonania niestandardowych elementów (przyłączy, wpustów, dociążeń, itp)
– doskonała szczelność
– trwałość
– odporność na korozję
– szeroki zakres odporności chemicznej
– długa żywotność

Szczególnie istotną zaletą stosowania kanalizacyjnych studni polietylenowych jest łatwość transportu i montażu (głównie z uwagi na niski ciężar). Jednocześnie podczas prac montażowych nie wymagają konieczności użycia ciężkiego sprzętu budowlanego.

W zależności od zastosowanej technologii wykonania i użytkowania studni, można je podzielić na następujące grupy:
Studnie kinetowe,
Studnie wodomierzowe,
Studnie włazowe,
Studnie specjalne

Każdorazowo technologia wykonania, wymiary oraz ich wyposażenie studni jest uzgadniane z klientem.