Produkty

wstecz

Zbiorniki

Zbiorniki ZINPLAST wykonane są z rur strukturalnych o gładkiej powierzchni wewnętrznej i zewnętrznej oraz z kształtek i rur gładkich wykonanych z polietylenu (HDPE). Zbiorniki ZINPLAST przeznaczone są do budowy kompletnych systemów kanalizacji zewnętrznej oraz systemy zaopatrzenia w wodę pitną (posiadają atesty PZH).

Zbiorniki ZINPLAST produkowane są w klasach sztywności obwodowej od SN2 do SN16 i stosowane są w różnych warunkach gruntowych (również występuje możliwość stosowania przy wysokim poziomie wód gruntowych).

Zalety zbiorników ZINPLAST:

  • wysoka sztywność obwodowa od SN2 do SN16 (wg PN-EN ISO 9969)
  • wysoka odporność chemiczna oraz na działanie wpływów atmosferycznych (korozja),
  • mały ciężar elementów systemu (w porównaniu do systemów stalowych lub betonowych)
  • możliwość pracy w instalacjach/sieciach naziemnych (możliwość uzyskania odporności zbiornika na UV)
  • łatwość montażu, również przy ujemnych temperaturach zewnętrznych
  • wysoka odporność na ścieranie
  • możliwość pracy w strefie przemarzania
  • możliwość łączenia poprzez spawanie ekstruzyjne (budowy dużych pojemności zbiorników > 200m3)

Z uwagi na specyfikę wykonania oraz przeznaczenie zbiorników ZINPLAST, każdorazowo ich wielkość oraz wyposażenie podlega akceptacji klienta (zbiorniki wykonywane są wg norm zakładowych ZINPLAST, z uwzględnieniem wymagań Polskich Norm0. Zbiorniki ZINPLAST dodatkowo posiadają Krajowe Oceny Techniczne wystawione przez Instytut Techniki Budowlanej ITB KOT 2019/0831 oraz ITB-KOT – 2019//0890.