Produkty

wstecz

Zbiorniki

Jesteśmy producentem zbiorników z tworzyw sztucznych, wykonanych z rur strukturalnych o gładkiej powierzchni wewnętrznej wykonanych z polietylenu (HDPE). Zbiorniki ZINPLAST przeznaczone są do budowy kompletnych systemów kanalizacji zewnętrznej, retencji oraz systemów zaopatrzenia w wodę pitną (posiadają atesty PZH). Produkowane są w klasach sztywności obwodowej od SN2 do SN16 i mają zastosowanie w różnych warunkach gruntowych (również przy wysokim poziomie wód gruntowych).

Zalety zbiorników ZINPLAST

Zbiorniki naszej produkcji mają szereg zalet, które wpływają na ich funkcjonalność oraz długookresowość użytkowania. Wyróżnia je wysoka jakość, uniwersalność zastosowania, a także:

 • wysoka sztywność obwodowa od SN2 do SN16 (wg PN-EN ISO 9969),
 • wysoka odporność chemiczna,
 • wysoka odporność na działanie wpływów atmosferycznych powodujących korozję,
 • mały ciężar elementów systemu (w porównaniu do systemów stalowych lub betonowych),
 • możliwość pracy w instalacjach/sieciach naziemnych (możliwość uzyskania odporności zbiornika na promieniowanie UV),
 • łatwość montażu, również przy ujemnych temperaturach zewnętrznych,
 • wysoka odporność na ścieranie, co oznacza dłuższą żywotność,
 • możliwość pracy w strefie przemarzania,
 • możliwość łączenia poprzez spawanie ekstruzyjne (budowy dużych pojemności zbiorników).

Przeznaczenie zbiorników ZINPLAST

Wytwarzamy trzy różne typy zbiorników na bazie rur strukturalnych. Są to zbiorniki ZIP-ZIN, zbiorniki ZIKOR oraz zbiorniki MAU-ZIN. Mają one szeroki zakres zastosowań w budownictwie, przemyśle, rolnictwie, gastronomii i wielu innych sektorach. Mogą być montowane poziomo lub w pionie z przeznaczeniem na:

 • zbiorniki na wodę pitną,
 • zbiorniki na wody opadowe,
 • zbiorniki na wodę techniczną,
 • zbiorniki przeciwpożarowe,
 • zbiorniki dla rolnictwa i przemysłu spożywczego, dopuszczone do kontaktu z żywnością,
 • zbiorniki do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków,
 • obudowy dla separatorów ropopochodnych i tłuszczu,
 • obudowy dla przepompowni.

Z uwagi na specyfikę wykonania oraz przeznaczenie zbiorników ZINPLAST, każdorazowo ich wielkość oraz wyposażenie podlegają akceptacji klienta (zbiorniki wykonywane są wg norm zakładowych ZINPLAST, z uwzględnieniem wymagań Polskich Norm. Zbiorniki ZINPLAST dodatkowo posiadają Krajowe Oceny Techniczne wystawione przez Instytut Techniki Budowlanej ITB KOT 2019/0831 oraz ITB-KOT – 2019//0890.