Produkty

wstecz

Zbiorniki

Jesteśmy producentem zbiorników z tworzyw sztucznych, wykonanych z rur strukturalnych o gładkiej powierzchni wewnętrznej wykonanych z polietylenu (HDPE). Zbiorniki ZINPLAST przeznaczone są do budowy kompletnych systemów kanalizacji zewnętrznej, retencji oraz systemów zaopatrzenia w wodę pitną (posiadają atesty PZH). Produkowane są w klasach sztywności obwodowej od SN2 do SN16 i mają zastosowanie w różnych warunkach gruntowych (również przy wysokim poziomie wód gruntowych).

Zalety zbiorników ZINPLAST

Zbiorniki naszej produkcji mają szereg zalet, które wpływają na ich funkcjonalność oraz długookresowość użytkowania. Wyróżnia je wysoka jakość, uniwersalność zastosowania, a także:

 • wysoka sztywność obwodowa od SN2 do SN16 (wg PN-EN ISO 9969),
 • wysoka odporność chemiczna,
 • wysoka odporność na działanie wpływów atmosferycznych powodujących korozję,
 • mały ciężar elementów systemu (w porównaniu do systemów stalowych lub betonowych),
 • możliwość pracy w instalacjach/sieciach naziemnych (możliwość uzyskania odporności zbiornika na promieniowanie UV),
 • łatwość montażu, również przy ujemnych temperaturach zewnętrznych,
 • wysoka odporność na ścieranie, co oznacza dłuższą żywotność,
 • możliwość pracy w strefie przemarzania,
 • możliwość łączenia poprzez spawanie ekstruzyjne (budowy dużych pojemności zbiorników).

Przeznaczenie zbiorników ZINPLAST

Wytwarzamy trzy różne typy zbiorników na bazie rur strukturalnych. Są to zbiorniki ZIP-ZIN, zbiorniki ZIKOR oraz zbiorniki MAU-ZIN. Mają one szeroki zakres zastosowań w budownictwie, przemyśle, rolnictwie, gastronomii i wielu innych sektorach. Mogą być montowane poziomo lub w pionie z przeznaczeniem na:

 • zbiorniki na wodę pitną,
 • zbiorniki na wody opadowe,
 • zbiorniki na wodę techniczną,
 • zbiorniki przeciwpożarowe,
 • zbiorniki dla rolnictwa i przemysłu spożywczego, dopuszczone do kontaktu z żywnością,
 • zbiorniki do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków,
 • obudowy dla separatorów ropopochodnych i tłuszczu,
 • obudowy dla przepompowni.

Z uwagi na specyfikę wykonania oraz przeznaczenie zbiorników ZINPLAST każdorazowo ich wielkość oraz wyposażenie podlegają akceptacji klienta (zbiorniki wykonywane są wg norm zakładowych ZINPLAST, z uwzględnieniem wymagań Polskich Norm. Zbiorniki ZINPLAST dodatkowo posiadają Krajowe Oceny Techniczne wystawione przez Instytut Techniki Budowlanej ITB KOT 2019/0831 oraz ITB-KOT – 2019//0890.

Zbiorniki na deszczówkę

W ostatnim czasie promowane jest pozyskiwanie wody deszczowej i wykorzystywanie jej ponownie. Popularnością cieszy się więc tworzenie specjalnych zbiorników na deszczówkę. Wchodzą one w skład instalacji, które nie tylko pozwalają na gromadzenie cieczy, lecz także rozprowadzanie jej np. po ogrodzie. Do naszych zbiorników można podłączyć różnego rodzaju rury do wody oraz inne elementy, zgodne z projektem całego systemu.

Zbiorniki na deszczówkę mogą być wykonywane zarówno na posesjach, na których znajdują się domy jednorodzinne, jak i budynki mieszkalne wielorodzinne. Coraz częściej na takie rozwiązanie decydują się wspólnoty mieszkaniowe oraz spółdzielnie. Deszczówkę można gromadzić też na terenach należących do firm. Zbiornik na wodę powinien być odpowiednio duży, by pomieścić ciecz zbieraną na konkretnym obszarze.

Zbiorniki z tworzyw sztucznych

Zbiorniki na wodę powstają z wykorzystaniem tworzyw sztucznych o odpowiednich parametrach. Najczęściej jest to specjalny rodzaj polietylenu, a mianowicie – HDPE. Substancja ta jest odporna przede wszystkim na działanie wilgoci oraz skrajnych temperatur, w tym również mrozu. Pozwalają one na bezproblemowe wykorzystywanie przez długie lata. Zbiorniki z tworzyw sztucznych nie ulegają naciskowi ziemi, zwłaszcza gdy zostaną one umieszczone na dużej głębokości. Są w pełni odporne na działanie substancji chemicznych, przenikających do gleby m.in. na terenach przemysłowych oraz w okolicach pól uprawnych. Nasze zbiorniki retencyjne sprawdzają się doskonale zarówno podczas tworzenia nowych instalacji, jak i naprawy już istniejących systemów, powstałych wiele lat temu.