Produkty

wstecz

Rury ciśnieniowe HDPE

Rury ciśnieniowe HDPE przeznaczone są do budowy sieci wodociągowych, do przesyłania wody pitnej, sieci gazociągowych, sieci do transportu ścieków kanalizacyjnych oraz innych mediów. Rury ciśnieniowe HDPE produkowane są wg. normy PN EN 12201-2 +A1 2013-12 (woda, ścieki i inne media) oraz PN EN 1555-2:2012 (rury ciśnieniowe do transportu gazu). W zależności od gęstości użytego surowca HDPE produkujemy trzy klasy rur ZINPLAST: PE80 (1,25 MPa) stosowane do instalacji nawadniających oraz do transportu wody i kanalizacji, PE100, PE100 RC oraz PAS PE100 RC typ 1 oraz typ 2 (1,6 MPa ) stosowane do transportu gazu, wody i kanalizacji. Ponadto rury ciśnieniowe HDPE produkowane przez firmę Zinplast znalazły również zastosowanie do hydrotransportu materiałów sypkich, takich jak ziemia, piasek, kamień czy popiół.

Zalety rur ciśnieniowych HDPE:

– doskonała elastyczność
– odporność na ścieranie i uszkodzenia mechaniczne (różne wartości SDR w zależności od grubości ścianki rury oraz zastosowanej klasy surowca PE100 lub PE80)
– wysoka udarność
– szybkie i tanie wykonywanie połączeń (zgrzewanie doczołowe, zgrzewanie elektrooporowe) odporność na czynniki zewnętrzne (występujące w glebie oraz szeroki zakres temperatur pracy -40 °C do + 80 °C))
– obojętność fizjologiczna (tworzywo HDPE nie wprowadza do środowiska zanieczyszczeń) niski ciężar rur

Rury polietylenowe PE100 RC wykonane zgodne z PAS 1075:2009-04 pozwalają na zastosowanie bardziej ekonomicznych technologii ich układania w ziemi (surowiec klasy PE100RC „Resistant to Crack” umożliwia układanie rur w gruncie rodzimym bez stosowania podsypki i obsypki oraz do budowy i renowacji sieci metodami tradycyjnymi i bezwykopowymi).

Rury ciśnieniowe HDPE produkowane przez firmę Zinplast posiadają szereg opinii i certyfikatów wystawionych przez wiodące międzynarodowe jednostki certyfikacyjne oraz instytuty naukowe, potwierdzające możliwość ich stosowania do budowy instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych oaz gazowych (Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, Instytut Nafty i Gazu, Instytut Techniki Budowlanej, Główny Instytut Górnictwa, Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Jednostka certyfikująca TUV SUD).

rury polietylenowe

Rury polietylenowe do wody i kanalizacji ciśnieniowej

zobacz więcej
rury_pe100rc jednowarstwowe typ1

Rury PE100RC jednowarstwowe typ 1 do wody i kanalizacji

zobacz więcej
rury pe100rc dwuwarstwowe typ2

Rury PE100RC dwuwarstwowe typ 2 do wody i kanalizacji

zobacz więcej