Produkty

wstecz

Systemy połączeń rurociągowych

Rurociągi wykonane z rur produkowanych przez firmę Zinplast mogą być łączone w różny sposób, w szczególności w zależności od rodzaju zastosowanej technologii oraz typu rury łączenie rur HDPE można wykonać w różny sposób:

A.

Rury ciśnieniowe mogą być łączone z wykorzystaniem technologii zgrzewania oraz za pomocą połączeń kołnierzowych. W pierwszym przypadku wykonawca rurociągu musi posiadać stosowane uprawnienia niezbędne do zgrzewania rur HDPE. W drugim przypadku rury są sprzedawane w wykonaniu zakończonym tulejami na każdym końcu rury i dodatkowo na każdym odcinku znajdują się dwa kołnierze stalowe (dobrane w zależności od wielkości występujących ciśnień roboczych).

B.

Rury spiralne zwijane mogą być łączone z wykorzystaniem trzech technologii łączenia rurociągów obejmujących:

  • połączenia kielichowe, w których każdy odcinek rury HDPE zakończony jest kielichem, wykorzystywanym jako element łączący z kolejnymi odcinkami rur. Połączenia kielichowe są szczelne i cechują się duszą szybkością i prostotą montażu rurociągów,
  • połączenia rękawowe, w których element łączący dwa rurociągi wykonany jest z materiału termokurczliwego i takie połączenie wymaga posiadania palnika gazowego (wykonywane jest na placu budowy). Połączenia rękawowe są szczelne i z uwagi na konieczność stosowania palników na budowie wymagają odpowiedniego przeszkolenia pracowników wykonawcy,
  • połączenia spawane dwóch łączonych odcinków rur wykonywane są na placu budowy i wymagają posiadania stosowanych uprawnień w zakresie spawania tworzyw sztucznych przez wykonawcę rurociągu. Spawanie rurociągów może być zlecone odpłatnie firmie Zinplast, której pracownicy posiadają uprawnienia do spawania rurociągów wystawione przez Instytut Spawalnictwa z Gliwic. Połączenia spawane są szczelne i z uwagi na konieczność stosowania ekstruderów na budowie wymagają odpowiedniego przeszkolenia pracowników wykonawcy.

Połączenia rurociągów

Oferujemy różne połączenia rurociągów wykonane z wysokiej jakości materiałów. Wśród nich pojawiają się m.in. produkty stworzone z wykorzystaniem tworzyw sztucznych, najczęściej polietylenu. Oprócz tego oferujemy też połączenia metalowe, wymagające zespawania z rurą.

Połączenia rurociągów są wykorzystywane podczas tworzenia różnych instalacji. Wśród nich można wyróżnić te pozwalające na odprowadzanie ścieków i doprowadzanie wody do budynków. Są niezbędne przede wszystkim do łączenia rur PEHD, wykonanych z polietylenu o dużej gęstości. Dopasowujemy systemy połączeń rurociągowych do planowanej instalacji, bazując na dokładnym projekcie. Uwzględnia on m.in. średnice elementów wchodzących w skład konstrukcji oraz materiał, z jakiego zostały wykonane.

Spawanie rurociągów

W naszej firmie zajmujemy się nie tylko produkcją, lecz także spawaniem rurociągów. Po odpowiednim ułożeniu wszystkich rur i łączników konieczne jest bowiem ich stabilne zespolenie. Do spawania takich elementów niezbędne są odpowiednie uprawnienia, nadawane po uzyskaniu pozytywnego wyniku na egzaminach. Zatrudniamy profesjonalnych spawaczy, wykwalifikowanych w zakresie tworzenia konkretnych typów spawów. Dzięki temu możemy zadbać o to, by instalacja rurociągowa była stabilna, a w jej obrębie nie dochodziło do niekontrolowanych wycieków.

Zapraszamy do kontaktu osoby zainteresowane zakupem połączeń rurociągów oraz zamontowaniem ich na miejscu prowadzonych prac.

polaczenia rurociagow system rekawow termokurczliwych

Połączenia rurociągów – system rękawów termokurczliwych

zobacz więcej