Produkty

wstecz

Systemy połączeń rurociągowych

Rurociągi wykonane z rur produkowanych przez firmę Zinplast mogą być łączone w różny sposób, w szczególności w zależności od rodzaju zastosowanej technologii oraz typu rury łączenie rur HDPE można wykonać w różny sposób:

A.
rury ciśnieniowe mogą być łączone z wykorzystaniem technologii zgrzewania oraz za pomocą połączeń kołnierzowych. W pierwszym przypadku wykonawca rurociągu musi posiadać stosowane uprawnienia niezbędne do zgrzewania rur HDPE. W drugim przypadku rury są sprzedawane w wykonaniu zakończonym tulejami na każdym końcu rury i dodatkowo na każdym odcinku rury znajdują się dwa kołnierze stalowe (dobrane w zależności od wielkości występujących ciśnień roboczych).

B.
rury spiralne zwijane mogą być łączone z wykorzystaniem trzech technologii łączenia rurociągów obejmujących:
połączenia kielichowe, w których każdy odcinek rury HDPE zakończony jest kielichem, wykorzystywanym jako element łączący z kolejnymi odcinkami rur. Połączenia kielichowe są szczelne i cechują się duszą szybkością i prostotą montażu rurociągów.
połączenia rękawowe, w których element łączący dwa rurociągi wykonany jest z materiału termokurczliwego i takie połączenie wymaga posiadania palnika gazowego (wykonywane jest na placu budowy). Połączenia rękawowe są szczelne i z uwagi na konieczność stosowania palników na budowie wymagają odpowiedniego przeszkolenia pracowników wykonawcy.
połączenia spawane dwóch łączonych odcinków rur wykonywane są na placu budowy i wymagają posiadania stosowanych uprawnień w zakresie spawania tworzyw sztucznych przez wykonawcę rurociągu.. Spawanie rurociągów może być zlecone odpłatnie firmie Zinplast, której pracownicy posiadają uprawnienia do spawania rurociągów wystawione przez Instytut Spawalnictwa z Gliwic. Połączenia spawane są szczelne i z uwagi na konieczność stosowania ekstruderów na budowie wymagają odpowiedniego przeszkolenia pracowników wykonawcy.

polaczenia rurociagow system rekawow termokurczliwych

Połączenia rurociągów – system rękawów termokurczliwych

zobacz więcej