Produkty

wstecz

Wyposażenie dodatkowe

W ramach wyposażenia dodatkowego firma Zinplast oferuje pokrywy oraz dekle transportowe do zabezpieczenia zbiorników oraz studni oraz inne elementy instalacji rurociągowych, w tym również wykonywane wg dokumentacji klienta.