Blog wstecz

Jak buduje się studnie do wytrącania energii?

Sieć kanalizacyjna jest zwykle bardzo rozbudowana i tworzy złożony system służący do odprowadzania nieczystości płynnych oraz wód opadowych. Ponieważ muszą one zostać właściwie zagospodarowane również w terenach o skomplikowanej rzeźbie terenu, często zachodzi potrzeba zastosowania rozwiązań, które pomogą w uporządkowaniu przepływu mimo pojawiających się w takich warunkach problemów. Jednym z rozwiązań pozwalających na poradzenie sobie w niesprzyjających okolicznościach jest wykonywanie studni kinetowych do wytracania energii. Przekonaj się, w jaki sposób funkcjonują takie urządzenia i sprawdź, dlaczego będą one potrzebne.

Dlaczego studnie do wytracania energii są niezbędne?

System kanalizacyjny najczęściej wykorzystuje możliwość grawitacyjnego odprowadzania nieczystości i wód opadowych. Trafiając do sieci, spływają one rurami i kanałami dzięki istniejącej różnicy poziomów. Takie rozwiązanie okazuje się znacznie tańsze w eksploatacji i prostsze w budowie niż kanalizacja ciśnieniowa. Niestety problemem może okazać się zachowanie odpowiedniego spadku. Jest to trudne nie tylko tam, gdzie odcinki są bardzo długie, ale również w miejscach, gdzie występuje znaczna różnica poziomów. W takiej sytuacji woda może osiągać zbyt dużą prędkość i uszkadzać infrastrukturę z uwagi na niekorzystny rozkład ciśnienia. Zwykle z takimi przypadkami mamy do czynienia na terenach pagórkowatych i górskich oraz dolin rzecznych, skarp i wzniesień. Receptą na problemy tego rodzaju jest montaż studni do wytracania energii.

Jak działają studnie do wytracania energii?

Studnie do wytracania energii służą do zmniejszania prędkości przepływającej przez system wody. Ich budowa jest dość prosta – odpływ znajduje się w dnie kiniety, podczas gdy dopływ umieszcza się asymetrycznie na większej wysokości. Wpadająca do studni woda jest wprawiana w ruch obrotowy i spiralnie spływa w dół. Kontakt ze ściankami powoduje, że traci ona znaczną część swej energii kinetycznej. Przy większych spadkach stosuje się połączenia kilku studni.