Produkty wstecz

Studnie kinetowe

Studnie kinetowe służą do wykonywania węzłów instalacji kanalizacyjnych i wyposażone są w kientę (dno umożliwiające dowolne kształtowanie rozpływu cieczy). Studnie kinetowe mogą być wyposażone w kinety uniwersalne (dno standardowo wyposażone w 5 wlotów i fabrycznie zamkniętych) lub wykonywane wg wymagań klienta.

Studnie kinietowe obejmują charakterystyczny element, jakim jest kinieta. Pozwala ona na usprawnienie przepływu cieczy przez instalację. Co więcej, służy do dowolnego kształtowania rozpływu wody. Ma ona wylot położony niżej niż wlot. Konstrukcja poszczególnych studni kinietowych może się od siebie różnić liczbą otworów.

Studzienki kinietowe wykonuje się głównie z polietylenu. To materiał, który zapewnia doskonałe właściwości gotowego wyrobu, w tym jego odporność na działanie czynników zewnętrznych. Nie ulega korozji, a wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne pozwala na zachowanie odpowiednich parametrów studni nawet po wielu latach użytkowania. Coraz częściej materiał ten zastępuje metal, ze względu na swoje doskonałe właściwości oraz możliwość łatwego montażu. Elementy z polietylenu o dużej gęstości są bowiem stosunkowo lekkie.

Gdzie znajdują zastosowanie studnie kinietowe?

Studnie kinietowe są powszechnie wykorzystywane w instalacjach kanalizacyjnych. Łączy się je wówczas z odpowiednimi rurami do wody, pozwalającymi na odprowadzanie ścieków z budynków.

Warto pamiętać, że istnieje kilka rodzajów studzienek kinietowych. Wśród nich pojawiają się konstrukcje z włazem oraz bez tego elementu. To właśnie od tej cechy zależy to, czy możliwe jest przeprowadzenie prac naprawczych lub konserwacyjnych we wnętrzu systemu. W przypadku modeli bez włazów wykorzystuje się specjalne urządzenia, które pozwalają na wykonanie niezbędnych czynności z poziomu ziemi. Wybór odpowiedniego wariantu studni kinietowej zależy głównie od potrzeb inwestora.

Wykonanie dna: Kineta uniwersalna wykonana w technologii rotomoldingu posiada max. 5 wlotów (każdy wlot jest fabrycznie zamknięty i wycinając wejście można uzyskać wlot pod różne średnice rur w zakresie 315 do 1000 mm), ewentualnie w przypadku wykonania z płyty HDPE (wloty wg wymagań klienta).
Wykonanie zwieńczenia:Stożek wykonany w technologii rotomoldingu (DN800 lub DN1000) lub z płyty HDPE. Dodatkowo w przypadku studni wykonanych w formie stożka, dołożenie teleskopu o długości max. 420 mm (w sytuacji awaryjnej, gdy wystąpił problem z obniżeniem terenu).
Obsługa:Studnie o średnicy do D600 wykonywane są jako niewłazowe, natomiast powyższej DN600 są studniami włazowymi (może do ich wnętrza wchodzić ekipa serwisowa). W wykonaniu włazowym do ścian studni przyspawane są stopnie włazowe.
Zakres sztywności :PN EN13476 - 2 typ A
Materiał:PEHD
Wymiary:Średnica DN 300 DO 2000 mm, wysokość od 1,2 metra do 5 metrów (wg uzgodnień z klientem)
Sztywność obwodowa:od SN2 do SN16 wg PN-EN ISO 9969
Klasyfikacja statystyczna wyrobu:PKWiU 25.21-21
Forma dostawy:Studnie dostarczane są do klienta bez specjalnego pakowania. Studnia wyposażona jest w uchwyty transportowe.
Dokumenty:KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR PE/S1; KRAJOWA OCENA TECHNICZNA ITB-KOT -2019/1177 wydanie 1, KRAJOWA OCENA TECHNICZNA ITB-KOT -2019/0890 wydanie 1, KRAJOWA OCENA TECHNICZNA IBDiM-KOT-2019/0425 wydanie 1, Opinia techniczna GIG Nr 217B/12/SM1,
Króce w studni mogą być bose lub zakończone elementami
połączeniowymi (kołnierze, kielichy).
L.p.Średnica studni
[mm]
WykonanieUwagi
1 400Studnia niewłazowa, SN2 ... SN8, wysokość wg uzgodnień z klientem
2600Studnia niewłazowa, SN2 ... SN8, wysokość wg uzgodnień z klientem
3800Studnia włazowa lub niewłazowa, SN2 ... SN8, wysokość wg uzgodnień z klientem
41000Studnia włazowa, SN2 ... SN8, wysokość wg uzgodnień z klientemDno może być wykonane jako kineta uniwersalna lub płyta HDPE, natomiast zwieńczenie jako stożek lub płyta HDPE.
51200Studnia włazowa, SN2 ... SN8, wysokość wg uzgodnień z klientem
61500Studnia włazowa, SN2 ... SN8, wysokość wg uzgodnień z klientem
71600Studnia włazowa, SN2 ... SN8, wysokość wg uzgodnień z klientem
81800Studnia włazowa, SN2 ... SN8, wysokość wg uzgodnień z klientem
92000Studnia włazowa, SN2 ... SN8, wysokość wg uzgodnień z klientem
102200Studnia włazowa, SN2 ... SN8, wysokość wg uzgodnień z klientem
112400Studnia włazowa, SN2 ... SN8, wysokość wg uzgodnień z klientem
122500Studnia włazowa, SN2 ... SN8, wysokość wg uzgodnień z klientem