Produkty wstecz

Studnie kinetowe

Studnie kinetowe służą do wykonywania węzłów instalacji kanalizacyjnych i wyposażone są w kientę (dno umożliwiające dowolne kształtowanie rozpływu cieczy). Studnie kinetowe mogą być wyposażone w kinety uniwersalne (dno standardowo wyposażone w 5 wlotów i fabrycznie zamkniętych) lub wykonywane wg wymagań klienta.

Wykonanie dna: Kineta uniwersalna wykonana w technologii rotomoldingu posiada max. 5 wlotów (każdy wlot jest fabrycznie zamknięty i wycinając wejście można uzyskać wlot pod różne średnice rur w zakresie 315 do 1000 mm), ewentualnie w przypadku wykonania z płyty HDPE (wloty wg wymagań klienta).
Wykonanie zwieńczenia:Stożek wykonany w technologii rotomoldingu (DN800 lub DN1000) lub z płyty HDPE. Dodatkowo w przypadku studni wykonanych w formie stożka, dołożenie teleskopu o długości max. 420 mm (w sytuacji awaryjnej, gdy wystąpił problem z obniżeniem terenu).
Obsługa:Studnie o średnicy do D600 wykonywane są jako niewłazowe, natomiast powyższej DN600 są studniami włazowymi (może do ich wnętrza wchodzić ekipa serwisowa). W wykonaniu włazowym do ścian studni przyspawane są stopnie włazowe.
Zakres sztywności :PN EN13476 - 2 typ A
Materiał:PEHD
Wymiary:Średnica DN 300 DO 2000 mm, wysokość od 1,2 metra do 5 metrów (wg uzgodnień z klientem)
Sztywność obwodowa:od SN2 do SN16 wg PN-EN ISO 9969
Klasyfikacja statystyczna wyrobu:PKWiU 25.21-21
Forma dostawy:Studnie dostarczane są do klienta bez specjalnego pakowania. Studnia wyposażona jest w uchwyty transportowe.
Dokumenty:KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR PE/S1; KRAJOWA OCENA TECHNICZNA ITB-KOT -2019/1177 wydanie 1, KRAJOWA OCENA TECHNICZNA ITB-KOT -2019/0890 wydanie 1, KRAJOWA OCENA TECHNICZNA IBDiM-KOT-2019/0425 wydanie 1, Opinia techniczna GIG Nr 217B/12/SM1,
Króce w studni mogą być bose lub zakończone elementami
połączeniowymi (kołnierze, kielichy).
L.p.Średnica studni
[mm]
WykonanieUwagi
1 400Studnia niewłazowa, SN2 ... SN8, wysokość wg uzgodnień z klientem
2600Studnia niewłazowa, SN2 ... SN8, wysokość wg uzgodnień z klientem
3800Studnia włazowa lub niewłazowa, SN2 ... SN8, wysokość wg uzgodnień z klientem
41000Studnia włazowa, SN2 ... SN8, wysokość wg uzgodnień z klientemDno może być wykonane jako kineta uniwersalna lub płyta HDPE, natomiast zwieńczenie jako stożek lub płyta HDPE.
51200Studnia włazowa, SN2 ... SN8, wysokość wg uzgodnień z klientem
61500Studnia włazowa, SN2 ... SN8, wysokość wg uzgodnień z klientem
71600Studnia włazowa, SN2 ... SN8, wysokość wg uzgodnień z klientem
81800Studnia włazowa, SN2 ... SN8, wysokość wg uzgodnień z klientem
92000Studnia włazowa, SN2 ... SN8, wysokość wg uzgodnień z klientem
102200Studnia włazowa, SN2 ... SN8, wysokość wg uzgodnień z klientem
112400Studnia włazowa, SN2 ... SN8, wysokość wg uzgodnień z klientem
122500Studnia włazowa, SN2 ... SN8, wysokość wg uzgodnień z klientem