Blog wstecz

Gdzie najczęściej montuje się studnie polietylenowe?

Podstawowym elementem infrastruktury znajdującej się na danym terenie będą rozwiązania umożliwiające zagospodarowanie ścieków i deszczówki, by nie doprowadzić do skażenia gleby i wód powierzchniowych, a także podtopień czy erozji podłoża. Sprawne pozbywanie się nieczystości oraz wody pochodzącej z opadów atmosferycznych wymaga stworzenia rozbudowanej sieci składającej się z mających odpowiednią przepustowość systemów odwodnieniowych i kanalizacyjnych. Nie mogą one jednak powstać, jeżeli nie przewidzi się w nich prawidłowo rozmieszczonych studni.

Dlaczego studnie są konieczne?

Każda sieć kanalizacyjna składa się z wielu odcinków rur służących do transportu nieczystości, a nierzadko też wód opadowych, jeżeli mamy do czynienia z systemem ogólnospławnym. Do łączenia kilku różnych dopływów, a także zmiany trasy kanalizacji nieodzowne okażą się odpowiednie studnie kinietowe. W zależności od sytuacji mogą one mieć postać włazowych, tj. przeznaczonych do zapewnienia bezpośredniego dostępu do instalacji lub niewłazowych, gdzie ingerencja jest możliwa jedynie z powierzchni gruntu. Poza nimi w sieci będą potrzebne studnie z osadnikami, które wyłapują spływające wraz z deszczówką zanieczyszczenia. Przy dużych spadkach konieczne będą się studnie do wytracania energii. Studnie montuje się też w przypadku instalacji wodociągowej, umieszczając w nich aparaturę kontrolno-pomiarową np. wodomierze.

Czym charakteryzują się studnie z polietylenu?

Studnie zrobione z polietylenu są znakomitą alternatywą dla studni betonowych. Są one znacznie lżejsze, przez co łatwiejszy okazuje się ich transport i montaż. Oferują wysoką wytrzymałość na czynniki zewnętrzne, w tym możliwość instalowania w pasie drogowym. Są ponadto całkowicie odporne na korozję i cechują się wyjątkowo długą żywotnością. W wersjach rozprężnych łatwo można je dopasować do ukształtowania terenu i usytuowania poziomu gruntu w stosunku do rurociągu. Plusem jest też szeroka gama ich dostępnych typów.