Blog wstecz

Jakie studnie można stosować w pasie drogowym?

Jednym z najważniejszych elementów infrastruktury podziemnej jest system kanalizacji, który pozwala na odprowadzanie nieczystości płynnych z poszczególnych nieruchomości, a często także jest wykorzystywany do pozbywania się wody opadowej. W wielu przypadkach zarówno sieci bytowo-gospodarcze, systemy odwodnieniowe, jak i instalacje ogólnospławne

są projektowane tak, by znajdowały się w pasie drogowym, co ułatwia późniejszych dostęp w celu konserwacji czy kontroli stanu technicznego, a także usuwania zanieczyszczeń i zatorów. Szczególnie istotnym komponentem okażą się więc niezbędne do tego studnie. Przekonajmy się, jakie rozwiązania będą sprawdzały się najlepiej i dlaczego.

Co trzeba wiedzieć o studniach używanych w systemach kanalizacyjnych?

Każda sieć kanalizacyjna potrzebuje różnego rodzaju studni, dzięki którym możliwy jest dostęp do całej infrastruktury. W zależności od sytuacji używane są one w celu łączenia schodzących się dopływów, montażu aparatury pomiarowej czy zagwarantowania możliwości usuwania osadów i udrażniania rur. Tam, gdzie niezbędny okaże się fizyczny dostęp pracowników do wnętrza studni, montowane są modele włazowe, w miejscach, w których wystarczy wykonywanie czynności z poziomu gruntu, używa się studni niewłazowych.

Studnie i ich rodzaje

Poza podziałem studni ze względu na pełnione funkcje, istotne są też ich rozróżnienia z uwagi na wykorzystany materiał. Przed wiele lat w pasie drogowym stosowano studnie betonowe. Dziś z powodzeniem używane są studnie wykonane z polietylenu wysokiej gęstości (HDPE). Zapewniają one znakomitą wytrzymałość na obciążenia oraz czynniki zewnętrzne. Są lekkie, co znacznie ułatwia transport i montaż, a także niezwykle trwałe ze względu na brak ryzyka korozji. Oferują też możliwość korzystania z kołnierzy teleskopowych, które w dużym stopniu amortyzują obciążenia dynamiczne.