Blog wstecz

Czym są tzw. studnie kinetowe?

W ostatnich latach wiele osób pyta o to, czym są studnie kinetowe. Często bowiem w projektach kanalizacji kinetą nazywane są studzienki rewizyjne o małej średnicy, lokalizowane na terenie posesji. W tym znaczeniu to studzienki odprowadzające ścieki z domu do studni kręgowych, które z kolei zbierają ścieki z kilku obiektów. W rzeczywistości jednak słowo „kineta” ma zupełnie inne znaczenie. Co warto wiedzieć o studniach kinetowych? O tym opowiemy w dzisiejszym wpisie.

Pochodzenie słowa „kineta”

Kinetą dawniej nazywano przekop w dnie akwenu, który wykonywano, by pogłębić tor wodny, lub posadowić budowlę wodną. Kinety często wykonywano np. w fosach, którymi otaczano forty i mury miejskie. Pojęcie to trafiło do współczesnego budownictwa i kanalizacji, lecz i tu może mieć dwa znaczenia.

Kineta: korytko czy studnia?

Kinetą w dalszym ciągu pracownicy budowlani określają podłużne wykopy odwadniające tereny utwardzone. Na kinecie znajduje się zazwyczaj kratka ściekowa, przez którą woda dostaje się go pogłębienia i która zabezpiecza postronne osoby przed wpadnięciem do wykopu. Kinetami nazywa się też studzienki kinetowe (o nich poniżej), co w zasadzie jest błędem. Kineta jest bowiem częścią studzienki kinetowej. Najprościej mówiąc, to wyprofilowane korytko na dnie tego typu studzienki, mające zazwyczaj wysokość połowy średnicy kanału przebiegającego przez dno studzienki. Kineta w studzience kanalizacyjnej ma to  samo zadanie, co inne kinety: usprawnianie przepływu cieczy. Jej dno umożliwia dowolne kształtowanie jej rozpływu.

Studzienka kinetowa: charakterystyka

Kineta w każdej studzience kinetowej ma wylot położony niżej niż wlot. Najprostsze studzienki kinetowe posiadają kinety przepływowe, cechujące się jednym wlotem i jednym wylotem (i to właśnie one najczęściej instalowane są na posesjach pod nazwą „kineta”, prowadzając w zdziwienie inwestorów). W nowoczesnym budownictwie często korzysta się też ze studzienek kinetowych zbiorczych, które wyposażone są w kinety z 3-5 wlotami i 1 wylotem. Studzienki kinetowe są częścią instalacji kanalizacyjnych, dlatego też wyposaża się je w króćce pasujące to standardowych rur kanalizacyjnych.