Blog wstecz

W jaki sposób są łączone rury w rurociągach?

Na szczelność rurociągu wpływa jakość zamontowanych rur i wszystkich elementów łączących, a także prawidłowe ich połączenia. Łączenie rur wymagają wiedzy i doświadczenia, a w niektórych przypadkach również specjalnych uprawnień. Poprowadzenie rur do konkretnych miejsc wymaga połączenia ich nie tylko w linii prostej, ale czasem po dość skomplikowanych drogach, a nieraz rozdzielenie głównej linii na kilka mniejszych. Przykładem niech będą instalacje wodne oparte na kotłach, gdzie rurę z zimną wodą doprowadza się do urządzenia grzewczego, skąd rozdziela się na kilka mniejszych z zimną i ciepłą wodą oraz rurę cyrkulacyjną. W takich układach konieczne jest połączenie prostych odcinków rur ze specjalnymi łącznikami. Najbardziej znane są łączki i kształtki, które pozwalają zmienić kierunek przewodów o 45 lub 90 (kolana) albo łuki gięte o różnych promieniach. Gdy potrzebne jest połączenie kilku rur w jedną, trzeba zastosować tak zwane trójniki i czwórniki. Istotną funkcję pełnią także kształtki redukcyjne (mogą być w formie trójników, kolan, łuków, mufów, nypli), które pozwalają połączyć rury o różnych średnicach. 

Technologie łączenia rur  

Rury, łączki i kształtki mogą być łączone za pomocą różnych technologii. Systemy połączeń wodociągowych muszą być dobrane do rodzaju rur. Rury ciśnieniowe Zinplast, które wykorzystuje się do budowy sieci wodociągowych, do transportu wody pitnej, ścieków kanalizacyjnych, sieci gazociągowych i innych, są produkowane z HDPE, czyli polietylenu o dużej gęstości. Spełniają one normy PN EN 12201-2 +A1 2013-12 (woda, ścieki i inne media) oraz PN EN 1555-2:2012 (rury ciśnieniowe do transportu gazu). Mogą być one łączone poprzez zgrzewanie lub połączenia kołnierzowe (specjalny rodzaj rur i kształtek, tak zwane tuleje kołnierzowe). Rury spiralne zwijane stosuje się m.in. w kanalizacji bezciśnieniowej deszczowej, melioracji, przepustach oraz drenażu. Ten typ rur łączy się za pomocą połączeń kielichowych (bardzo szczelne i proste w montażu), połączeń rękawowych, gdzie element łączący dwa odcinki wykonany jest z materiału termokurczliwego oraz za pomocą spawania na placu budowy. Wymagają one posiadania stosownych uprawnień do spawania  tworzyw sztucznych.
Kształtki wtryskowe Zinplast wykonane metodą wtrysku (tuleje kołnierzowe, trójniki, redukcje, zaślepki) łączy się doczołowo z rurociągiem technologią zgrzewania. Kształtki segmentowe zrobione są z rur ciśnieniowych metodą zgrzewania. Mają one Krajową Deklarację Właściwości Użytkowych NR PE/WK Opinia techniczna GIG Nr 217С/12 Certyfikat zgodności INIG nr 5/17 Atest Higieniczny nr: HK/W/0689/01/2014.