Blog wstecz

Po co buduje się zbiorniki retencyjne?

Zdolność retencyjna to zdolność gromadzenia i przetrzymywania wody przez określony czas. W środowisku naturalnym zdolność taką posiadają lasy, ziemia i zbiorniki wodne. Mają ją też sztuczne zbiorniki wodne, które powstają specjalnie w celach zwiększenia retencji wody. Taki sposób magazynowania tego cennego surowca jest niezwykle istotny dla naszego ekosystemu, gdyż dzięki niemu zwiększa się zapas wody przeznaczony do bezpośredniego zużycia, a jej obieg w środowisku jest regulowany i kontrolowany. Zwiększa to nasze możliwości ochrony i odnowy cennych zasobów wodnych bez nadmiernego wyniszczania środowiska i naruszania jego równowagi.

Czym są zbiorniki retencyjne?

Zbiorniki retencyjne to sztuczne zbiorniki wodne. Najczęściej powstają na rzekach poprzez utworzenie na nich zapór tamujących odpływ wody. Dzięki nim można magazynować wodę, kiedy występuje jej nadmiar po to, aby móc ją potem wykorzystać w okresach suszy. Wyróżniamy wiele różnych rodzajów zbiorników retencyjnych:

• Przeciwpowodziowe,
• żeglugowe,
• energetyczne,
• wyrównawcze,
• komunalne,
• przemysłowe,
• rolnicze,
• okresowe (suche),
• przeciwrumowiskowe,
• zbiorniki na deszczówkę.

Duże zbiorniki retencyjne zakładane na rzekach spełniają bardzo ważną funkcję – chronią okoliczną ludność oraz tereny przed powodziami i suszami. Kiedy poziom wody w rzece niebezpiecznie opada, zaczyna być ona zasilana zmagazynowaną w takim zbiorniku wodą. Dzięki temu jej poziom się podnosi, a znajdujące się w jej sąsiedztwie pola uprawne są odpowiednio nawadniane. 

Małe zbiorniki retencyjne mogą być wykorzystywane w gospodarstwach domowych do przechowywania wody opadowej. Można ją wykorzystać do wielu codziennych czynności (np.: pranie, mycie czy podlewanie roślin) i tym samym zmniejszyć swoje opłaty za wodę oraz przyczynić się do redukcji zużycia wody.

Jakie funkcje pełnią zbiorniki retencyjne?

Zbiorniki retencyjne pełnią wiele różnych funkcji. Do ich najważniejszych zadań należą: magazynowanie wody wykorzystywanej do celów gospodarczych, poprawa bilansu wodnego w najbliższej okolicy, zachowanie wody deszczowej w miejscu, gdzie spadła, są także miejscami rekreacji, ostoją fauny i flory, mogą być stosowane do oczyszczania wody, a także ochrony przeciwerozyjnej. Przechowywanie nadmiaru wody zebranej podczas okresów intensywnych opadów ma na celu stworzenie rezerwuaru wody, który będzie mógł być wykorzystywany w okresach suszy. Retencja to skuteczna metoda na spowalnianie procesów suszowych.

Budowanie zbiorników retencyjnych ma na celu zwiększenie zapasów wody, dzięki którym możliwe jest przeciwdziałanie zarówno powodziom, jak i suszom. Na dzień dzisiejszy w naszym kraju retencjonujemy tylko 6,5% wody. Potrzeby są co najmniej dwa razy większe, dlatego zakładanie nowych zbiorników retencyjnych jest doskonałym sposobem na włączenie się w walkę o zrównoważone środowisko. Obecnie każdy właściciel domu jednorodzinnego ma możliwość zwiększenia retencji, jeżeli zdecyduje się na założenie własnego oczka wodnego albo montaż zbiornika na deszczówkę.

Czy zbiorniki na deszczówkę są zbiornikami retencyjnymi?

Pomimo swoich niewielkich rozmiarów zbiorniki na deszczówkę są zaliczane do zbiorników retencyjnych. Jest to tzw. retencja mała, która z roku na rok staje się coraz bardziej popularna ze względu na rosnącą świadomość ekologiczną oraz możliwość zaoszczędzenia pieniędzy wydawanych na wodę. Do małej retencji zaliczamy różne rodzaje zbiorników. Mogą być to beczki zamontowane przy odpływach rynien, specjalistyczne zbiorniki na deszczówkę naziemne i podziemne, instalacje rozsączające wodę opadową na terenie posesji, oczka wodne, rabaty i ogrody deszczowe, które są podlewane wodą deszczową, a nawet łąki kwietne z przeważającą ilością roślin wilgociolubnych.