Blog wstecz

Jak wygląda instalacja studzienki wodomierzowej?

Współczesne studzienki wodomierzowe często są wykonywane z lekkich, elastycznych materiałów, a ich transport i montaż nie jest tak skomplikowany jak dawniej. Wybór studzienki jest dobrym pomysłem w momencie, gdy wewnątrz budynku nie możemy zapewnić wodomierzowi i jego armaturze wymaganych przez przepisy warunków. Nie obawiajmy się, że wodomierz może zamarznąć w studzience. O ile wybierzemy właściwą studnię z odpowiednimi certyfikatami i dobrymi opiniami, wodomierz będzie bezpieczny. Warunkiem jest oczywiście właściwy montaż studzienki wodomierzowej. Jak to zrobić? 
Studnie wodomierzowe dostępne są w różnych rozmiarach. Jeśli zdecydujemy się na zakup urządzenia z tworzywa sztucznego, jego transport nie będzie kłopotliwy nawet w przypadku największego rozmiaru. Studzienki są lekkie, wytrzymałe i elastyczne, ważne jest jednak, by dobrać model odpowiedni do naszych potrzeb. Musimy wiedzieć, jaka wielkość i konstrukcja będzie najbardziej optymalna. Powinniśmy znać parametry rur wodociągowych, wodomierza oraz warunki wodno-gruntowe terenu. Studzienkę wodomierzową może zamontować samodzielnie właściciel posesji, natomiast zakład wodociągowy instaluje wodomierz i podłącza go do domowej instalacji wodociągowej. 

Najważniejsze zasady instalacji studzienki 

Studzienkę należy zainstalować 2 m od ogrodzenia lub granicy działki. Można również w jednej studni zamontować dwa wodomierze, na przykład w przypadku budownictwa segmentowego. Wtedy jednak nie może być ona zlokalizowana na granicy nieruchomości. Od wielkości studni zależy wielkość wykopu. Zakłada się, że przy większych studzienkach wykop powinno mieć około 1m zapasu. Dno należy wyrównać, oczyścić z kamieni i innych przeszkód. Przy niektórych modelach na gruntach słabonośnych zaleca się wykonanie obsypki z betonu. W przypadku studni z dnem, powinno się przeprowadzić próbę szczelności poprzez zalanie wodą przez 24 godziny. Po umieszczeniu studni wewnątrz wykopu, należy ją wypoziomować i ustawić odpowiednio do podłączenia do sieci, zachowując właściwy kierunek przepływu wskazany na armaturze, następnie podłączyć z rurami przyłącza. Rury muszą być połączone do sieci, a przewody wodociągowe przepłukane przed zabudowaniem wodomierza. Kolejnym krokiem jest zabudowanie wodomierza i odpowietrzenie układu. Zalecana jest także próba szczelności układu, po której można nałożyć zamknięcia studni. Przestrzeń między studzienką a ścianami wykopu uzupełnić, najlepiej czystym piaskiem, który należy zagęścić, ewentualnie z dodatkiem cementu, jeśli teren jest podmokły.