Blog wstecz

Gromadzenie i wykorzystywanie deszczówki – dofinansowania

Z roku na rok susze są na całym świecie coraz bardziej odczuwalnym problemem. Nawet w naszej strefie klimatycznej, gdzie do niedawna brak wody nie był problematyczną kwestią, zaczyna obecnie brakować tego cennego surowca. Woda jest na wagę złota, ponieważ bez niej żadna forma życia nie mogłaby istnieć na naszej planecie. 

Ocieplanie się klimatu, którego jesteśmy świadkami, oraz dynamiczny rozwój cywilizacyjny powodujący wzrost naszego zapotrzebowania na świeżą wodę, której braki są coraz dotkliwiej zauważalne, powinny być dla nas sygnałem alarmowym. To właśnie z tego powodu należy robić wszystko, co w naszej mocy, aby o nią dbać i ją oszczędzać. Jedną z doskonałych metod jest gromadzenie i wykorzystywanie we własnym domu wody pochodzącej z opadów atmosferycznych, czyli deszczówki!

Jak wygląda sytuacja wodna w Polsce?

Pomimo tego, iż nasz kraj jest usytuowany w strefie klimatu umiarkowanego, od wielu lat obserwujemy drastyczne kurczenie się naszych zasobów wodnych. Obecnie dysponujemy niewielką ilością tego najcenniejszego surowca. Mamy jej mniej nawet od tak ciepłych krajów jak Włochy czy Hiszpania! 

Kiedy pada deszcz, cała woda opadowa trafia prosto do kanalizacji albo ścieków wodnych. W ten sposób bezpowrotnie ją tracimy, a jej potencjał się marnuje. Woda deszczowa może być wykorzystywana w każdym gospodarstwie domowym do podlewania ogródka, mycia samochodów, spłukiwania nieczystości w toaletach, czyszczenia podłóg czy prania. Aby móc z niej korzystać, wystarczy zainwestować w system przeznaczony do zbierania deszczówki.

Jakie są rodzaje zbiorników na deszczówkę?

Dostępne są dwa rodzaje zbiorników na deszczówkę – naziemne i podziemne. Zbiorniki naziemne są zazwyczaj mniej pojemne od podziemnych. Niewątpliwie jest to jednak rozwiązanie tańsze i łatwiejsze w montażu. Zbiorniki naziemne mają określoną pojemność i  podłącza się je pod rynny. Dzięki nim woda nimi odprowadzana, zamiast trafiać do kanalizacji, jest zbierana w zbiorniku. 

Systemy podziemne są droższe, za to dzięki ich zastosowaniu można zebrać o wiele większą ilość wody deszczowej. Na terenie posesji, na której znajduje się dom, zakopywany jest pod ziemią pojemny zbiornik. Skonstruowany jest on tak, aby można go było łatwo połączyć z innymi zbiornikami, zwiększając w ten sposób jego pojemność. Parametr ten powinien być zawsze jak najlepiej dopasowany do potrzeb danego gospodarstwa domowego. 

Czy można liczyć na dofinansowanie inwestycji w zbiorniki na deszczówkę?

Decydując się na instalację zbiorników na deszczówkę, możemy liczyć na dofinansowanie z rządowego programu, którego celem jest zachęcenie Polaków do aktywnego gromadzenia rezerw wody. Program Moja Woda realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska. Jest on skierowany do osób fizycznych, które są właścicielami albo współwłaścicielami domów jednorodzinnych. Warunkiem udzielenia dotacji jest wykorzystywanie zgromadzonej deszczówki tylko w celach zaspakajania swoich potrzeb (nie można jej używać do prowadzenia działalności gospodarczej lub rolniczej).

Na co można uzyskać środki w ramach programu Moja Woda?

Środki z programu Moja Woda mogą być wykorzystane na zakup, montaż, budowę albo uruchomienie instalacji służącej do zatrzymywania i zagospodarowywania wody opadowej lub roztopowej. Beneficjenci tego programu mogą liczyć na dotację różnych elementów tych systemów, między innymi: zbiorników retencyjnych, przewodów odprowadzających wody opadowe zbierane przez rynny, wpustów do zbiornika, systemów rozsączających, a nawet instalacji nawadniających. Dofinansowaniu podlegają wszystkie rodzaje zbiorników: nadziemne, podziemne, otwarte, zamknięte, szczelne albo infiltracyjne. 

Inwestorzy korzystający z programu Moja Woda mogą liczyć na dofinansowanie do 80% poniesionych przez nich kosztów. Kwota dotacji nie może jednak przewyższać 5000 zł na jedno przedsięwzięcie. Aby móc otrzymać bezzwrotne dofinansowanie, instalacja musi sprawnie działać przez okres 3 lat od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.