Blog wstecz

Jakie standardy muszą spełniać rury ciśnieniowe w sieciach wodociągowych?

Materiały do produkcji rur ciśnieniowych muszą spełniać wiele norm i wymagań z zakresu wytrzymałości konstrukcyjnej, podatności na obciążenia i uszkodzenia, łatwość montażu, a także specyfikę eksploatacji — oddziaływanie na wodę pitną, możliwość renowacji czy łatwość wymiany elementów. Istotnych jest też szereg innych cech, w tym m.in. odporność na korozję, trwałość, dobre właściwości mechaniczne ( wytrzymałość na rozciąganie, zginanie i ściskanie) itd. Wszystkie te wymagania spełniają rury ciśnieniowe HDPE oferowane przez naszą firmę, a potwierdzeniem tego jest zgodność z obowiązującymi normami, szereg opinii i certyfikatów wystawionych przez wiodące międzynarodowe jednostki certyfikacyjne oraz instytuty naukowe.

Rury ciśnieniowe HDPE — zgodność z normami

Rury ciśnieniowe HDPE, które przeznaczone są m.in. do budowy sieci wodociągowych i przesyłu wody pitnej, a także innych mediów, produkowane są zgodnie z normą PN EN 12201-2 +A1 2013-12 (woda, ścieki i inne media) oraz PN EN 1555-2:2012 (rury ciśnieniowe do transportu gazu).

Norma PN EN 12201-2 +A1 2013-12 odnosi się bezpośrednio do systemu rur wodociągowych tworzonych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody i do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Z kolei norma PN-EN 1555-1:2012 dotyczy systemów przewodów rurowych do przesyłania paliw gazowych.

Rury polietylenowe PE100 RC posiadają certyfikat zgodności PAS 1075:2009-04. Oznacza to, że pozwalają one na wdrożenie bardziej ekonomicznych technik układania ich w ziemi. Za sprawą właściwości surowca tej klasy można układać rury w gruncie rodzimym bez konieczności wykonywania podsypki i obsypki. Możliwa jest tez budowa i renowacja sieci metodami tradycyjnymi i bezwykopowymi.

Produkowane przez naszą firmę rury ciśnieniowe spełniają wszystkie normy jakościowe, dlatego też posiadają pozytywne opinie i certyfikaty wystawiane przez międzynarodowe jednostki certyfikacyjne i instytuty naukowe, w tym m.in. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, Instytut Nafty i Gazu, Instytut Techniki Budowlanej, Główny Instytut Górnictwa, Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Jednostka certyfikująca TUV SUD. Potwierdzają one możliwość ich stosowania do budowy instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych.