Blog wstecz

Jakie płyną korzyści z budowy sztucznych zbiorników?

Sztuczne zbiorniki wodne kojarzymy przede wszystkim z dużymi zbiornikami retencyjnymi, jednak do tej grupy zaliczamy także m.in. różnego rodzaju studnie. Służą one w celu magazynowania wody opadowej, dzięki czemu pomagają m.in. zapobiegać podtopieniom na skutek silnych opadów atmosferycznych. Wyjaśniamy, jakie korzyści związane są z budową sztucznych zbiorników wodnych.

Sztuczne zbiorniki wodne, czyli co?

Zbiornikiem wodnym nazywamy zagłębienie terenu lub specjalnie dobraną konstrukcję, która staje się miejscem magazynowania wody opadowej. Zbiorniki wodne dzielimy na naturalne, czyli m.in. jeziora oraz stawy, jak i sztuczne, do których zaliczamy powstające w różnej technologii przydomowe oczka wodne i studnie retencyjne. Sztuczne zbiorniki wodne mogą służyć w celach dekoracyjnych, jak i typowo użytkowych, zapewniając odpowiedni poziom nawodnienia terenu oraz zabezpieczając przed skutkami ulewnych deszczy lub roztopów. Ze względu na kurczenie się obszarów zielonych sztuczne zbiorniki wodne stają się często jedynym sposobem na uniknięcie lokalnych podtopień oraz związanych z nimi zniszczeń.

Dlaczego warto zdecydować się na budowę sztucznego zbiornika?

Coraz częściej mamy do czynienia zarówno z silnymi ulewami, jak i suszą. W związku z tym magazynowanie wody opadowej jest niezwykle ważne i powinno stanowić jeden z podstawowych sposobów dbania o najbliższe otoczenie. Budowa sztucznego zbiornika pozwala skutecznie regulować gospodarkę wodną na danym terenie, minimalizując skutki wysokich temperatur oraz nagłych, intensywnych opadów. W przypadku suszy studnie retencyjne umożliwiają wykorzystanie wody opadowej w celu nawadniania terenu, co wiąże się z wymiernymi korzyściami. Dzięki sztucznemu zbiornikowi mamy dostęp do darmowej wody, co pozwala sporo zaoszczędzić i jednocześnie redukuje niedogodności związane z coraz częściej wprowadzanymi lokalnymi ograniczeniami, które uwzględniają m.in. zakaz podlewania ogrodów wodą z wodociągu. Z drugiej strony, sztuczny zbiornik to dodatkowe zabezpieczenie przed podtopieniem posesji na skutek intensywnych opadów. Coraz częściej woda opadowa nie ma gdzie wsiąkać, po podłoże jest nie tylko nadmiernie przesuszone, ale także pokryte betonem, więc sztuczny zbiornik pozwala na zagospodarowanie deszczówki oraz uniknięcie strat związanych z podtopieniami.