Realizacje wstecz

Park Logistyczny MLP Poznań West II

Budowa Parku Logistycznego MLP Poznań West II, w którego skład wchodzą hale magazynowe wraz z obiektami towarzyszącymi, infrastrukturą techniczną i układem komunikacji wewnętrznej.

1 etap

6 studni ekcentrycznych D1000 SN8, kolektory wykonany z rury D1200 SN8
462,5m rury D1200 z kielichem w odcinkach 3,125m i 6,25m

2 etap

312,5mb rury D1200 z kielichem w odcinkach 3,125m i 6,25m
6 studni ekcentrycznych D1000 SN8, kolektory wykonany z rury D1200 SN8
kolano segmentowe D1200 55st z obu stron kielich z uszczelką trójwargową