Realizacje wstecz

Budowa wewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej i sanitarnej na terenie Zakładów Azotowych. Puławy

Zakres dostaw: studnie kanalizacyjne PEHD ZINPLAST Ø600 - 6szt, fi800 - 2szt, Ø1000 – 24szt, Ø1200 - 28szt, Ø1500 - 9szt.