Realizacje wstecz

Budowa oczyszalni ścieków. Wilno, Litwa

Zakres dostaw :rury spiralnie zwijane PEHD ZINPLAST Ø 1500 – 12m i studnie PEHD ZINPLAST Ø 1500 SN 4 - 12szt