Produkty wstecz

Wpust uliczny

Wpust uliczny służy do odprowadzenia wody deszczowej z ulicy, chodnika, placu do instalacji kanalizacyjnej.

Wykonanie dna: Zwykle dno wykonane jest płyty HDPE.
Wykonanie zwieńczenia:Zwieńczenie studni osadnikowej zwykle wykonane jest z płyty HDPE, na którą zakłada się płyty odciążająca oraz pokrywową (na której możliwy jest montaż włazu typu A15, B125, C250, D400).
Obsługa:Studnie o średnicy do D800 wykonywane są jako niewłazowe, natomiast powyższej DN800 są studniami włazowymi (może do ich wnętrza wchodzić ekipa serwisowa). W wykonaniu włazowym do ścian studni przyspawane są stopnie włazowe.
Zakres sztywności :PN EN13476 - 2 typ A
Materiał:PEHD
Wymiary:Średnica DN 300 DO 2000 mm, wysokość od 1,2 metra do 5 metrów (wg uzgodnień z klientem)
Sztywność obwodowa:od SN2 do SN16 wg PN-EN ISO 9969
Klasyfikacja statystyczna wyrobu:PKWiU 25.21-21
Forma dostawy:Studnie dostarczane są do klienta bez specjalnego pakowania. Studnia wyposażona jest w uchwyty transportowe.
Dokumenty:KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR PE/S1; KRAJOWA OCENA TECHNICZNA ITB-KOT -2019/1177 wydanie 1, KRAJOWA OCENA TECHNICZNA ITB-KOT -2019/0890 wydanie 1, KRAJOWA OCENA TECHNICZNA IBDiM-KOT-2019/0425 wydanie 1, Opinia techniczna GIG Nr 217B/12/SM1,
Króce w studni mogą być bose lub zakończone elementami połączeniowymi (kołnierze, kielichy).
L.p.Średnica studniWykonanie
[mm]
1 400Studnia niewłazowa, SN2 ... SN8, wysokość wg uzgodnień z klientem
2500Studnia niewłazowa, SN2 ... SN8, wysokość wg uzgodnień z klientem
3600Studnia niewłazowa, SN2 ... SN8, wysokość wg uzgodnień z klientem