Produkty wstecz

Studnie wodomierzowe i pod armaturę

Studnie wodomierzowe ZINPLAST zaprojektowano tak, aby w sposób swobodny i bezpieczny umieścić w nich wodomierz wraz z armaturą wodomierzową na terenie różnych obiektów. Studzienki przeznaczone dla obiektów mieszkalnych są dostępne w wariantach o średnicy DN 400, DN 500 i DN 600. Studnie w rozmiarze od DN 1000 do DN 1500 produkujemy na potrzeby obiektów komercyjnych oraz obiektów infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej.

Studnie wodomierzowe cechują się taką konstrukcją, która pozwala na łatwe przeprowadzanie prac naprawczych i konserwacyjnych z poziomu gruntu. Dzięki temu nie trzeba wykonywać wykopów, by dostać się do licznika.

Charakterystyka studni wodomierzowych ZINPLAST

Studzienki wodomierzowe są produkowane z rury karbowanej, która zwiększa wytrzymałość konstrukcji m.in. poprzez poprawę jej odporności na siłę wyporu. Umożliwia to montaż studzienki np. na terenach o wysokim stanie wód gruntowych. Niewielka waga studzienek ułatwia ich montaż i transport.

Od strony wewnętrznej studnie wykończone są białą powłoką, co ułatwia przeprowadzenie inspekcji wodomierzy i armatury. Zabezpieczone warstwą korka styropianowego i pianki poliuretanowej studnie są w pełni mrozoodporne. Ponadto nie posiadają dna, co umożliwia wykorzystanie naturalnych właściwości geotermalnych ziemi do utrzymania w studni dodatniej temperatury, niezależnie od tego, jaka temperatura panuje na zewnątrz. Aby utrzymać odpowiednią temperaturę, studzienki przykrywane są od góry włazem polipropylenowym klasy A15. Istnieje możliwość zamówienia studni wraz z dodatkowym wyposażeniem takim jak zawór i wodomierz.

Gdzie znajdują zastosowanie studnie wodomierzowe?

Studnie wodomierzowe mają za zadanie chronić licznik oraz armaturę przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi. Pojawiają się m.in. w konstrukcjach instalacji domowych, a także tych znajdujących się w przestrzeni publicznej. Studnie wodomierzowe można spotkać np. w parkach, na cmentarzach, kempingach czy placach budowy.

Przed zamontowaniem studni wodomierzowej w danym miejscu konieczne jest jednak skupienie się na tym, na jakiej wysokości znajdują się wody gruntowe. Na podstawie tego parametru wybiera się model z dnem lub bez dna. Warianty z pełną obudową zapewniają lepszą szczelność, chroniąc licznik przed zalaniem. W przypadku terenów podmokłych, gdzie wody gruntowe zwykle nie zmieniają swojego położenia, można zastosowywać studzienki bez dna. Najważniejsze, by licznik nie został zalany.

Studnie wodomierzowe wykonuje się ze specjalnego, utwardzonego plastiku, czyli PEHD. To materiał zapewniający odpowiednią szczelność i odporność na działanie wilgoci. Dzięki temu licznik może być w pełni zabezpieczony zarówno przed wodami gruntowymi, jak i opadowymi. Studnie tego typu bardzo często łączy się z rurami PEHD. Zastosowanie polietylenu w instalacjach wodno-kanalizacyjnych staje się bowiem coraz popularniejszą praktyką, ze względu na właściwości tego materiału.

Wykonanie dna: Dno studni wodomierzowej wykonane jest z z płyty HDPE.
Wykonanie zwieńczenia:Zwieńczenie studni wodomierzowej zwykle wykonane jest z wykorzystaniem stożka, przy czym w przypadku średnic większych niż DN1000 stożek jest mocowany do płyty HDPE (do stożka możliwy jest montaż włazu typu A15, B125, C250, D400). Przy średnicach większych niż DN 1000 zwieńczenie wykonane jest z płyty HDPE.
Obsługa:Studnie wodomierzowe do przyłączenia budynków i obiektów mieszkalnych mogą mieć średnice od DN400 do DN600, natomiast studnie wodomierzowe przeznaczone do stosowania w obiekach infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej mogą mieć średnice DN1000, DN1200 lub DN1500 oraz DN800 i najczęściej wykonywane są jako włazowe . W tym drugij przypadku studnie wodomierzowe wykonane są jako włazowe w których do ścian studni przyspawane są stopnie włazowe.
Zakres sztywności :PN EN13476 - 2 typ A
Materiał:PEHD
Wymiary:Średnica studni wodociągowych mogą wynosić DN400, DN500, DN600, DN1000, DN1200 oraz DN1500, wysokość oraz wyposażenie wg uzgodnień z klientem. Średnica wlotu i wylotu studni wg wymagań klienta.
Sztywność obwodowa:od SN2 do SN16 wg PN-EN ISO 9969
Klasyfikacja statystyczna wyrobu:PKWiU 25.21-21
Forma dostawy:Studnie dostarczane są do klienta bez specjalnego pakowania. Studnia wyposażona jest w uchwyty transportowe.
Dokumenty:KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR PE/S1; KRAJOWA OCENA TECHNICZNA ITB-KOT -2019/1177 wydanie 1, KRAJOWA OCENA TECHNICZNA ITB-KOT -2019/0890 wydanie 1 (stopnie), KRAJOWA OCENA TECHNICZNA IBDiM-KOT-2019/0425 wydanie 1, KRAJOWA OCENA TECHNICZNA IK 2020/0106 Opinia techniczna GIG Nr 217B/12/SM1,
Króce w studni mogą być bose lub zakończone elementami
połączeniowymi (kołnierze, kielichy).
L.p.Średnica studni
[mm]
WykonanieUwagi
1 400Studnia niewłazowa, SN2 ... SN8, wysokość wg uzgodnień z klientem
2500Studnia niewłazowa, SN2 ... SN8, wysokość wg uzgodnień z klientem
3 600Studnia niewłazowa, SN2 ... SN8, wysokość wg uzgodnień z klientem
41000Studnia włazowa, SN2 ... SN8, wysokość wg uzgodnień z klientemZwieńczenie studni może być wykonane w formie stożka lub płyty HDPE.
51200Studnia włazowa, SN2 ... SN8, wysokość wg uzgodnień z klientem
61500Studnia włazowa, SN2 ... SN8, wysokość wg uzgodnień z klientem