Produkty

wstecz

Studnie wodomierzowe i pod armaturę

Studnie wodomierzowe stosuje się do umieszczenia wodomierza i oraz armatury wodomierzowej na terenie różnych obiektów. Studnie wodomierzowe o średnicach od DN400 do DN600 stosowane są przy posesjach budynków mieszkalnych, natomiast studnie o średnicach od DN 1000 do DN1500 stosowane są w obiektach komercyjnych oraz w obiektach infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej.

Wykonanie dna: Dno studni wodomierzowej wykonane jest z z płyty HDPE.
Wykonanie zwieńczenia:Zwieńczenie studni wodomierzowej zwykle wykonane jest z wykorzystaniem stożka, przy czym w przypadku średnic większych niż DN1000 stożek jest mocowany do płyty HDPE (do stożka możliwy jest montaż włazu typu A15, B125, C250, D400). Przy średnicach większych niż DN 1000 zwieńczenie wykonane jest z płyty HDPE.
Obsługa:Studnie wodomierzowe do przyłączenia budynków i obiektów mieszkalnych mogą mieć średnice od DN400 do DN600, natomiast studnie wodomierzowe przeznaczone do stosowania w obiekach infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej mogą mieć średnice DN1000, DN1200 lub DN1500 oraz DN800 i najczęściej wykonywane są jako włazowe . W tym drugij przypadku studnie wodomierzowe wykonane są jako włazowe w których do ścian studni przyspawane są stopnie włazowe.
Zakres sztywności :PN EN13476 - 2 typ A
Materiał:PEHD
Wymiary:Średnica studni wodociągowych mogą wynosić DN400, DN500, DN600, DN1000, DN1200 oraz DN1500, wysokość oraz wyposażenie wg uzgodnień z klientem. Średnica wlotu i wylotu studni wg wymagań klienta.
Sztywność obwodowa:od SN2 do SN16 wg PN-EN ISO 9969
Klasyfikacja statystyczna wyrobu:PKWiU 25.21-21
Forma dostawy:Studnie dostarczane są do klienta bez specjalnego pakowania. Studnia wyposażona jest w uchwyty transportowe.
Dokumenty:KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR PE/S1; KRAJOWA OCENA TECHNICZNA ITB-KOT -2019/1177 wydanie 1, KRAJOWA OCENA TECHNICZNA ITB-KOT -2019/0890 wydanie 1 (stopnie), KRAJOWA OCENA TECHNICZNA IBDiM-KOT-2019/0425 wydanie 1, KRAJOWA OCENA TECHNICZNA IK 2020/0106 Opinia techniczna GIG Nr 217B/12/SM1,
Króce w studni mogą być bose lub zakończone elementami
połączeniowymi (kołnierze, kielichy).
L.p.Średnica studni
[mm]
WykonanieUwagi
1 400Studnia niewłazowa, SN2 ... SN8, wysokość wg uzgodnień z klientem
2500Studnia niewłazowa, SN2 ... SN8, wysokość wg uzgodnień z klientem
3 600Studnia niewłazowa, SN2 ... SN8, wysokość wg uzgodnień z klientem
41000Studnia włazowa, SN2 ... SN8, wysokość wg uzgodnień z klientemZwieńczenie studni może być wykonane w formie stożka lub płyty HDPE.
51200Studnia włazowa, SN2 ... SN8, wysokość wg uzgodnień z klientem
61500Studnia włazowa, SN2 ... SN8, wysokość wg uzgodnień z klientem