Produkty wstecz

Studnie rozprężne

Studnie rozprężne stosowane są do budowy kanalizacji sanitarnej, deszczowej lub sieci technologicznej przede wszystkim na terenach o dużym spadku. Wlot i wylot w studni rozprężnej znajdują się na tym samym poziomie i zalecane są w sytuacji, gdy rurociąg w miejscu montażu studni przebiega w poziomym terenie (przy większych spadkach polecamy studnie do wytracania energii).

Wykonanie dna: Dno wykonane jest płyty HDPE, przy czym gdy studnia ma pracować na terenach podmokłych wtedy zalecane jest wykonanie komory dociążającej (dno zalane jest w tym przypadku masą betonową).
Wykonanie zwieńczenia:Zwieńczenie studni rozprężnej zwykle wykonane jest z wykorzystaniem stożka. Opcjonalnie może zostać wykonane z płyty HDPE, na którą można zakłożyć płytę odciążającą oraz pokrywową (na której możliwy jest montaż włazu typu A15, B125, C250, D400).
Obsługa:Studnie rozprężne mogą mieć minimalną średnicę D600 i najczęściej wykonywane są jako włazowe . W przypadku studni włazowych do ścian studni przyspawane są stopnie włazowe.
Zakres sztywności :PN EN13476 - 2 typ A
Materiał:PEHD
Wymiary:Średnica rury wznoszącej od DN 600 do 2500 mm, wysokość oraz wyposażenie wg uzgodnień z klientem.
Sztywność obwodowa:od SN2 do SN16 wg PN-EN ISO 9969
Klasyfikacja statystyczna wyrobu:PKWiU 25.21-21
Forma dostawy:Studnie dostarczane są do klienta bez specjalnego pakowania. Studnia wyposażona jest w uchwyty transportowe.
Dokumenty:KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR PE/S1; KRAJOWA OCENA TECHNICZNA ITB-KOT -2019/1177 wydanie 1, KRAJOWA OCENA TECHNICZNA ITB-KOT -2019/0890 wydanie 1, KRAJOWA OCENA TECHNICZNA IBDiM-KOT-2019/0425 wydanie 1, Opinia techniczna GIG Nr 217B/12/SM1,
Króce w studni mogą być bose lub zakończone elementami
połączeniowymi (kołnierze, kielichy).
L.p.Średnica studni
[mm]
WykonanieUwagi
1 600Studnia niewłazowa, SN2 ... SN8, wysokość wg uzgodnień z klientem
2800Studnia włazowa, SN2 ... SN8, wysokość wg uzgodnień z klientem
31000Studnia włazowa, SN2 ... SN8, wysokość wg uzgodnień z klientemZwieńczenie studni może być wykonane w formie stożka lub płyty HDPE.
41050Studnia włazowa, SN2 ... SN8, wysokość wg uzgodnień z klientem
51200Studnia włazowa, SN2 ... SN8, wysokość wg uzgodnień z klientem
61400Studnia włazowa, SN2 ... SN8, wysokość wg uzgodnień z klientem
71500Studnia włazowa, SN2 ... SN8, wysokość wg uzgodnień z klientem
81600Studnia włazowa, SN2 ... SN8, wysokość wg uzgodnień z klientem
91800Studnia włazowa, SN2 ... SN8, wysokość wg uzgodnień z klientem
112000Studnia włazowa, SN2 ... SN8, wysokość wg uzgodnień z klientem
122200Studnia włazowa, SN2 ... SN8, wysokość wg uzgodnień z klientem
132400Studnia włazowa, SN2 ... SN8, wysokość wg uzgodnień z klientem
142500Studnia włazowa, SN2 ... SN8, wysokość wg uzgodnień z klientem