Produkty wstecz

Studnie rozprężne

Studnie rozprężne stosowane są do budowy kanalizacji sanitarnej, deszczowej lub sieci technologicznej przede wszystkim na terenach o dużym spadku. Wlot i wylot w studni rozprężnej znajdują się na tym samym poziomie i zalecane są w sytuacji, gdy rurociąg w miejscu montażu studni przebiega w poziomym terenie (przy większych spadkach polecamy studnie do wytracania energii).

Zalety studni rozprężnych

Studnie rozprężne mają wiele zalet. Przede wszystkim są one wykonywane z tworzyw sztucznych, dlatego wykazują dużą odporność na działanie wilgoci. Nie ulegają korozji, a forma wyrobu może zostać zachowana w niezmienionym stanie przez długi czas. To wyroby dostępne w różnych wariantach, jeśli chodzi o pojemność. Pozwalają na odpompowywanie dużej ilości ścieków bez ich piętrzenia. Studnie rozprężne bardzo często wchodzą w skład kanalizacji grawitacyjnej.

Studnie rozprężne zapobiegają wydostawaniu się szkodliwych gazów. Współcześnie takie wyroby wyposaża się bowiem w specjalne urządzenia zapewniające wentylację. Wśród nich można wyróżnić klasyczne kominki z filtrami, a w przypadku większych modeli – urządzenia filtrujące, w których przepływ gazów jest wymuszony przez wentylator. Odpowiedni wariant dopasowuje się przede wszystkim do charakterystyki danej instalacji. We wnętrzu studni można zastosować m.in. system wentylacji mechanicznej oraz grawitacyjnej.

Studnie rozprężne, podobnie jak studnie kinietowe, są wykonywane z polietylenu. Materiał ten pozwala na zmniejszenie masy takich konstrukcji, co ułatwia ich montaż w docelowym miejscu. Co ważne, studnia wykonana z polietylenu jest również odporna na działanie żrących, szkodliwych substancji znajdujących się w ściekach. To właśnie dlatego są one stosowane coraz częściej, wypierając konstrukcje betonowe, ulegające szybkiej degradacji chemicznej.

Wykonanie dna: Dno wykonane jest płyty HDPE, przy czym gdy studnia ma pracować na terenach podmokłych wtedy zalecane jest wykonanie komory dociążającej (dno zalane jest w tym przypadku masą betonową).
Wykonanie zwieńczenia:Zwieńczenie studni rozprężnej zwykle wykonane jest z wykorzystaniem stożka. Opcjonalnie może zostać wykonane z płyty HDPE, na którą można zakłożyć płytę odciążającą oraz pokrywową (na której możliwy jest montaż włazu typu A15, B125, C250, D400).
Obsługa:Studnie rozprężne mogą mieć minimalną średnicę D600 i najczęściej wykonywane są jako włazowe . W przypadku studni włazowych do ścian studni przyspawane są stopnie włazowe.
Zakres sztywności :PN EN13476 - 2 typ A
Materiał:PEHD
Wymiary:Średnica rury wznoszącej od DN 600 do 2500 mm, wysokość oraz wyposażenie wg uzgodnień z klientem.
Sztywność obwodowa:od SN2 do SN16 wg PN-EN ISO 9969
Klasyfikacja statystyczna wyrobu:PKWiU 25.21-21
Forma dostawy:Studnie dostarczane są do klienta bez specjalnego pakowania. Studnia wyposażona jest w uchwyty transportowe.
Dokumenty:KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR PE/S1; KRAJOWA OCENA TECHNICZNA ITB-KOT -2019/1177 wydanie 1, KRAJOWA OCENA TECHNICZNA ITB-KOT -2019/0890 wydanie 1, KRAJOWA OCENA TECHNICZNA IBDiM-KOT-2019/0425 wydanie 1, Opinia techniczna GIG Nr 217B/12/SM1,
Króce w studni mogą być bose lub zakończone elementami
połączeniowymi (kołnierze, kielichy).
L.p.Średnica studni
[mm]
WykonanieUwagi
1 600Studnia niewłazowa, SN2 ... SN8, wysokość wg uzgodnień z klientem
2800Studnia włazowa, SN2 ... SN8, wysokość wg uzgodnień z klientem
31000Studnia włazowa, SN2 ... SN8, wysokość wg uzgodnień z klientemZwieńczenie studni może być wykonane w formie stożka lub płyty HDPE.
41050Studnia włazowa, SN2 ... SN8, wysokość wg uzgodnień z klientem
51200Studnia włazowa, SN2 ... SN8, wysokość wg uzgodnień z klientem
61400Studnia włazowa, SN2 ... SN8, wysokość wg uzgodnień z klientem
71500Studnia włazowa, SN2 ... SN8, wysokość wg uzgodnień z klientem
81600Studnia włazowa, SN2 ... SN8, wysokość wg uzgodnień z klientem
91800Studnia włazowa, SN2 ... SN8, wysokość wg uzgodnień z klientem
112000Studnia włazowa, SN2 ... SN8, wysokość wg uzgodnień z klientem
122200Studnia włazowa, SN2 ... SN8, wysokość wg uzgodnień z klientem
132400Studnia włazowa, SN2 ... SN8, wysokość wg uzgodnień z klientem
142500Studnia włazowa, SN2 ... SN8, wysokość wg uzgodnień z klientem