Produkty wstecz

Studnie osadnikowe

Studnie osadnikowe służą do wstawiania miejsca osadzania się osadów na instalacji kanalizacyjnej. W zależności od średnicy studni osadnikowej może ona być wykonana w wersji z możliwości wejścia do niej obsługi (średnice powyżej DN600) lub bez takiej możliwości (średnice do DN600).

Wykonanie dna: Zwykle dno wykonane jest płyty HDPE, przy czym gdy studnia ma pracować na terenach podmokłych wtedy zalecane jest wykonanie komory dociążającej (dno zalane jest w tym przypadku masą betonową)
Wykonanie zwieńczenia:Zwieńczenie studni osadnikowej zwykle wykonane jest z płyty HDPE, na którą zakłada się płytę odciążającą oraz pokrywową (na której możliwy jest montaż włazu typu A15, B125, C250, D400).
Obsługa:Studnie o średnicy do D800 wykonywane są jako niewłazowe, natomiast powyższej DN800 są studniami włazowymi (może do ich wnętrza wchodzić ekipa serwisowa). W wykonaniu włazowym do ścian studni przyspawane są stopnie włazowe.
Zakres sztywności :PN EN13476 - 2 typ A
Materiał:PEHD
Wymiary:Średnica DN 300 DO 2000 mm, wysokość od 1,2 metra do 5 metrów (wg uzgodnień z klientem)
Sztywność obwodowa:od SN2 do SN16 wg PN-EN ISO 9969
Klasyfikacja statystyczna wyrobu:PKWiU 25.21-21
Forma dostawy:Studnie dostarczane są do klienta bez specjalnego pakowania. Studnia wyposażona jest w uchwyty transportowe.
Dokumenty:KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR PE/S1; KRAJOWA OCENA TECHNICZNA ITB-KOT -2019/1177 wydanie 1, KRAJOWA OCENA TECHNICZNA ITB-KOT -2019/0890 wydanie 1, KRAJOWA OCENA TECHNICZNA IBDiM-KOT-2019/0425 wydanie 1, Opinia techniczna GIG Nr 217B/12/SM1,
Króce w studni mogą być bose lub zakończone elementami
połączeniowymi (kołnierze, kielichy).
L.p.Średnica studni
[mm]
WykonanieUwagi
1 300Studnia niewłazowa, SN2 ... SN8, wysokość wg uzgodnień z klientem
2400Studnia niewłazowa, SN2 ... SN8, wysokość wg uzgodnień z klientem
3600Studnia niewłazowa, SN2 ... SN8, wysokość wg uzgodnień z klientem
4800Studnia niewłazowa lub włazowa, SN2 ... SN8, wysokość wg uzgodnień z klientem
51000Studnia włazowa, SN2 ... SN8, wysokość wg uzgodnień z klientemZwieńczenie studni może być wykonane w formie stożka lub płyty HDPE.
61200Studnia włazowa, SN2 ... SN8, wysokość wg uzgodnień z klientem
71400Studnia włazowa, SN2 ... SN8, wysokość wg uzgodnień z klientem
81500Studnia włazowa, SN2 ... SN8, wysokość wg uzgodnień z klientem
91600Studnia włazowa, SN2 ... SN8, wysokość wg uzgodnień z klientem
101800Studnia włazowa, SN2 ... SN8, wysokość wg uzgodnień z klientem
112000Studnia włazowa, SN2 ... SN8, wysokość wg uzgodnień z klientem
122200Studnia włazowa, SN2 ... SN8, wysokość wg uzgodnień z klientem
132400Studnia włazowa, SN2 ... SN8, wysokość wg uzgodnień z klientem
142500Studnia włazowa, SN2 ... SN8, wysokość wg uzgodnień z klientem