Produkty wstecz

Studnie ekscentryczne

Studnie ekscentryczne stosowane są do budowy kanalizacji sanitarnej, deszczowej lub sieci technologicznych. Dostępne są dwa rodzaje wykonania studnie ekscentrycznych: proste i łukowe.

Wykonanie dna: Dno wykonane jest płyty HDPE, które wspiera się na rurze o średnicy 800 do 2500 mm stawiącej przelot wykonany jako prosty lub łukowym (pod kątem).
Wykonanie zwieńczenia:Zwieńczenie studni osadnikowej zwykle wykonane jest z płyty HDPE, na którą zakłada się płyty odciążająca oraz pokrywową (na której możliwy jest montaż włazu typu A15, B125, C250, D400).
Obsługa:Studnie mają średnice minimalnąj D800 i wykonywane są jako włazowe . Do ścian studni przyspawane są stopnie włazowe.
Zakres sztywności :PN EN13476 - 2 typ A
Materiał:PEHD
Wymiary:Średnica rury wznoszącej od DN 800 do 2500 mm, średnica rury przelotowej od DN600 do DN2000, wysokość wg uzgodnień z klientem.
Sztywność obwodowa:od SN2 do SN16 wg PN-EN ISO 9969
Klasyfikacja statystyczna wyrobu:PKWiU 25.21-21
Forma dostawy:Studnie dostarczane są do klienta bez specjalnego pakowania.Studnia wyposażona jest w uchwyty transportowe.
Dokumenty:KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR PE/S1; KRAJOWA OCENA TECHNICZNA ITB-KOT -2019/1177 wydanie 1, KRAJOWA OCENA TECHNICZNA ITB-KOT -2019/0890 wydanie 1, KRAJOWA OCENA TECHNICZNA IBDiM-KOT-2019/0425 wydanie 1, Opinia techniczna GIG Nr 217B/12/SM1,
Króce w studni mogą być bose lub zakończone elementami
połączeniowymi (kołnierze, kielichy).
L.p.Średnica studni
[mm]
WykonanieUwagi
1 800Studnia włazowa, SN2 ... SN8, wysokość wg uzgodnień z klientem
21000Studnia włazowa, SN2 ... SN8, wysokość wg uzgodnień z klientemZwieńczenie studni może być wykonane w formie stożka lub płyty HDPE.
31200Studnia włazowa, SN2 ... SN8, wysokość wg uzgodnień z klientem
41400Studnia włazowa, SN2 ... SN8, wysokość wg uzgodnień z klientem
51500Studnia włazowa, SN2 ... SN8, wysokość wg uzgodnień z klientem
61600Studnia włazowa, SN2 ... SN8, wysokość wg uzgodnień z klientem
71800Studnia włazowa, SN2 ... SN8, wysokość wg uzgodnień z klientem
82000Studnia włazowa, SN2 ... SN8, wysokość wg uzgodnień z klientem
92200Studnia włazowa, SN2 ... SN8, wysokość wg uzgodnień z klientem
102400Studnia włazowa, SN2 ... SN8, wysokość wg uzgodnień z klientem
112500Studnia włazowa, SN2 ... SN8, wysokość wg uzgodnień z klientem