Produkty wstecz

Studnie ekscentryczne

Studnie ekscentryczne stosowane są do budowy kanalizacji sanitarnej, deszczowej lub sieci technologicznych. Dostępne są dwa rodzaje wykonania studnie ekscentrycznych: proste i łukowe.

Studnie ekscentryczne różnią się od tradycyjnych konstrukcji tego typu. W ich przypadku boczna i dolna powierzchnia znajduje się blisko boczno-środowej części kolektora. Takie konstrukcje nazywane są również mimośrodkowymi.

Studnie ekscentryczne łukowe obejmują kolektor w kształcie łuku. Istnieje również opcja zamontowania takiego elementu w formie prostej.

Do czego wykorzystuje się studnie ekscentryczne?

Studnie ekscentryczne są wykorzystywane w instalacjach wodnych po to, by ograniczyć średnicę trzonu studzienki. W ten sposób na samej górze nie musi być ona tak szeroka. Gotowa konstrukcja zajmuje więc znacznie mniej miejsca, zachowując spore gabaryty kolektorów. W ten sposób można zapewnić odpowiednią funkcjonalność bez konieczności przeznaczania zbyt dużej przestrzeni na powierzchni. Co więcej, studnie ekscentryczne pozwalają również na znacznie łatwiejsze zamontowanie niż klasyczne modele.

Studnie ekscentryczne wykorzystuje się zwykle z tworzywa sztucznego. Zdecydowanie najczęściej stosuje się w tym celu polietylen o dużej gęstości. Materiał ten jest wykorzystywany do produkcji także wielu innych elementów instalacji, jak np. rury PEHD. Cechuje się on przede wszystkim dużą odpornością na czynniki działające pod ziemią. Nie chłonie wody i nie odkształca się pod wpływem skrajnych temperatur. Studnie wykonane z wykorzystaniem wysokiej jakości polietylenu mogą przetrwać w niezmienionym stanie co najmniej kilkadziesiąt lat. Materiał ten jest również bardzo lekki, dlatego pozwala na łatwy montaż i transport na miejsce prowadzonych robót.

Wykonanie dna: Dno wykonane jest płyty HDPE, które wspiera się na rurze o średnicy 800 do 2500 mm stawiącej przelot wykonany jako prosty lub łukowym (pod kątem).
Wykonanie zwieńczenia:Zwieńczenie studni osadnikowej zwykle wykonane jest z płyty HDPE, na którą zakłada się płyty odciążająca oraz pokrywową (na której możliwy jest montaż włazu typu A15, B125, C250, D400).
Obsługa:Studnie mają średnice minimalnąj D800 i wykonywane są jako włazowe . Do ścian studni przyspawane są stopnie włazowe.
Zakres sztywności :PN EN13476 - 2 typ A
Materiał:PEHD
Wymiary:Średnica rury wznoszącej od DN 800 do 2500 mm, średnica rury przelotowej od DN600 do DN2000, wysokość wg uzgodnień z klientem.
Sztywność obwodowa:od SN2 do SN16 wg PN-EN ISO 9969
Klasyfikacja statystyczna wyrobu:PKWiU 25.21-21
Forma dostawy:Studnie dostarczane są do klienta bez specjalnego pakowania.Studnia wyposażona jest w uchwyty transportowe.
Dokumenty:KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR PE/S1; KRAJOWA OCENA TECHNICZNA ITB-KOT -2019/1177 wydanie 1, KRAJOWA OCENA TECHNICZNA ITB-KOT -2019/0890 wydanie 1, KRAJOWA OCENA TECHNICZNA IBDiM-KOT-2019/0425 wydanie 1, Opinia techniczna GIG Nr 217B/12/SM1,
Króce w studni mogą być bose lub zakończone elementami
połączeniowymi (kołnierze, kielichy).
L.p.Średnica studni
[mm]
WykonanieUwagi
1 800Studnia włazowa, SN2 ... SN8, wysokość wg uzgodnień z klientem
21000Studnia włazowa, SN2 ... SN8, wysokość wg uzgodnień z klientemZwieńczenie studni może być wykonane w formie stożka lub płyty HDPE.
31200Studnia włazowa, SN2 ... SN8, wysokość wg uzgodnień z klientem
41400Studnia włazowa, SN2 ... SN8, wysokość wg uzgodnień z klientem
51500Studnia włazowa, SN2 ... SN8, wysokość wg uzgodnień z klientem
61600Studnia włazowa, SN2 ... SN8, wysokość wg uzgodnień z klientem
71800Studnia włazowa, SN2 ... SN8, wysokość wg uzgodnień z klientem
82000Studnia włazowa, SN2 ... SN8, wysokość wg uzgodnień z klientem
92200Studnia włazowa, SN2 ... SN8, wysokość wg uzgodnień z klientem
102400Studnia włazowa, SN2 ... SN8, wysokość wg uzgodnień z klientem
112500Studnia włazowa, SN2 ... SN8, wysokość wg uzgodnień z klientem