Produkty wstecz

Studnie do wytrącania energii

Studnie do wytrącania energii stosuje się terenach o dużym spadku (np. tereny górskie) i rurociąg poprowadzi stosunkowo płytko pod ziemią, a występujące w nich duże prędkości przepływu medium redukowane są komorze studni. Studnie do wytracania energii rozmieszcza się zwykle w odległościach około 100-200 m i wlot oraz wylot mogą znajdować się na różnych poziomach.

Wykonanie dna: Dno studni do wytracania energii wykonane jest z kinety o kształcie kulistym wykonanej w technologii rotomoldingu (dostępne są dwie średnice DN800 lub DN1000).
Wykonanie zwieńczenia:Zwieńczenie studni do wytracania energii zwykle wykonane jest z wykorzystaniem stożka. Opcjonalnie może zostać wykonane z płyty HDPE, na którą można założyć płytę odciążającą oraz pokrywową (na której możliwy jest montaż włazu typu A15, B125, C250, D400).
Obsługa:Studnie do rozpraszania energii mogą mieć dwie średnice D800 oraz DN1000 i najczęściej wykonywane są jako włazowe . W przypadku studni włazowych do ścian studni przyspawane są stopnie włazowe.
Zakres sztywności :PN EN13476 - 2 typ A
Materiał:PEHD
Wymiary:Średnica rury wznoszącej od DN 800 lub DN1000, wysokość oraz wyposażenie wg uzgodnień z klientem.
Sztywność obwodowa:od SN2 do SN16 wg PN-EN ISO 9969
Klasyfikacja statystyczna wyrobu:PKWiU 25.21-21
Forma dostawy:Studnie dostarczane są do klienta bez specjalnego pakowania.Studnia wyposażona jest w uchwyty transportowe.
Dokumenty:KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR PE/S1; KRAJOWA OCENA TECHNICZNA ITB-KOT -2019/1177 wydanie 1, KRAJOWA OCENA TECHNICZNA ITB-KOT -2019/0890 wydanie 1, KRAJOWA OCENA TECHNICZNA IBDiM-KOT-2019/0425 wydanie 1, Opinia techniczna GIG Nr 217B/12/SM1,
Króce w studni mogą być bose lub zakończone elementami
połączeniowymi (kołnierze, kielichy).
L.p.Średnica studni
[mm]
WykonanieUwagi
1 800Studnia włazowa, SN2 ... SN8, wysokość wg uzgodnień z klientem
21000Studnia włazowa, SN2 ... SN8, wysokość wg uzgodnień z klientemZwieńczenie studni może być wykonane w formie stożka lub płyty HDPE.