Blog wstecz

Zastosowanie rur RC

Rury RC wykonane są z polietylenu i wyróżniają się przede wszystkim zwiększoną odpornością na zarysowania i pęknięcia. Mogą mieć jedną lub kilka warstw, ale nawet te najcieńsze są bardzo wytrzymałe, dlatego mają wiele zastosowań. Warto dowiedzieć się, w jakich dziedzinach tego rodzaju rury są wykorzystywane i gdzie przydają się najczęściej.

Gdzie wykorzystuje się rury RC?

Skrót RC to z angielskiego Resistance to Crack, co oznacza odporność na pękanie. Rury o oznaczeniu RC wytwarza się z polietylenu i charakteryzują się wysoką elastycznością, odpornością na naciski o bardzo dużej sile oraz pojawianie się zarysowań i pęknięć. Dzięki takim właściwościom można je bez trudu giąć, a także dokonywać w nich przewiertów, jeśli jest to niezbędne. Dlatego właśnie rury RC są szeroko wykorzystywane w budowie podziemnych sieci transportu paliw gazowych, a także wody oraz ścieków.

Szczególnie często tego rodzaju rur używa się w technologiach bezwykopowych, czyli na przykład podczas wykonywania przecisków czy przewiertów, gdzie łatwo o uszkodzenia i pęknięcia mniej odpornych materiałów. Poza tym rury RC sprawdzą się we wszelkich rurociągach budowanych metodami wąskowykopowymi oraz tam, gdzie nie stosuje się podsypek i obsypek piaskowych. Zastosowanie tych rur pozwala na znaczne skrócenie czasu budowy danej sieci rurociągowej, zmniejsza także dewastację terenu, na którym mają być prowadzone przewody. Czasem rury RC i technologie bezwykopowe to w ogóle jedyna możliwość, aby w danym miejscu mogła zostać przeprowadzona sieć wodociągowa czy gazowa.

Za względu na swoją trwałość i łatwość wykonywania instalacji rury RC znakomicie nadają się także to renowacji już istniejących systemów. Można nimi zastąpić fragmenty lub całość uszkodzonych rurociągów. Sprawdzą się szczególnie w takich miejscach, w których tradycyjne technologie wykopowe powodowałyby nadmierne straty, a także tam, gdzie nie ma pozwolenia na niszczenie terenu, aby poprowadzić podziemne sieci transportu produktów gazowych lub płynnych.