Blog wstecz

W jakich gałęziach przemysłu stosuje się przepusty drogowe?

Przepusty drogowe spotyka się na wszystkich rodzajach dróg: od autostrad, po pokryte asfaltem drogi krajowe i jezdnie w środku miasta, aż po nieutwardzone nawierzchnie wiejskich dróżek. Umieszczone są zazwyczaj w poprzek jezdni lub zjazdu, tuż pod nimi, stanowiąc swego rodzaju korytarz, którym woda, instalacje techniczne, a nawet zwierzęta mogą ominąć trasę bezpiecznie zarówno dla siebie, jak i podróżujących nią ludzi. Te stosunkowo proste konstrukcje cechują się niezwykle szerokim zastosowaniem. Korzystają z nich przedstawiciele wielu gałęzi przemysłu.

Z jakich materiałów wykonuje się przepusty drogowe?

Przepusty drogowe mają zazwyczaj postać stosunkowo grubych rur o różnych szerokościach, wmontowanych w korpus drogi lub umieszczonych w ziemi tuż pod nią. Dziś wykonuje się je głównie z trzech materiałów: betonu, blachy oraz HDPE, czyli twardego polietylenu. Każde z tych rozwiązań jest skuteczne w podobnym stopniu, jednak ostatnie ma istotną zaletę: jest najbardziej elastyczne. Czyni je to niezwykle odpornym na drgania – podczas gdy beton musi im się opierać, co w efekcie może doprowadzić do jego pękania i kruszenia, rury grawitacyjne HDPE mogą się do nich w pewnym stopniu dostosować, delikatnie się wyginając. Nie ma to negatywnego wpływu na ich konstrukcję. W przypadku dróg drgania są niemożliwe do uniknięcia, więc jest to bardzo pożądana cecha.

Jakie zastosowanie mają przepusty drogowe?

Przepusty są wykorzystywane w bardzo wielu celach. Przede wszystkim w pracach drogowych oraz melioracyjnych: pozwalają przeprowadzić pod drogą różnego rodzaju cieki wodne, strumienie i odpływy, a także instalacje i urządzenia techniczne. Umożliwiają również stworzenie bezpiecznych tras dla dzikich zwierząt. Na tym jednak nie koniec: przepusty drogowe wykorzystuje się powszechnie również przy budowie konstrukcji hydrotechnicznych, takich jak tamy, zapory lub wały przeciwpowodziowe, gdzie stanowią podstawę odpływów. Stosuje się je również w kanalizacji, przede wszystkim deszczowej. Znajdują zastosowanie wszędzie, gdzie konieczne jest poprowadzenie pod drogą wody lub jakiegokolwiek innego, stosunkowo niewielkiego obiektu.