Blog wstecz

Studnie montowane w gruncie vs oddziaływanie ścieków

Na instalację kanalizacyjną składa się spora liczba współdziałających ze sobą elementów, które gwarantują przepływ ścieków. Jednymi z ważniejszych są studnie kanalizacyjne, bez których działanie całego systemu nie byłoby możliwe. Przekonajmy się, jaka jest ich funkcja i z jakimi czynnikami muszą sobie radzić.

Studnie w systemach kanalizacyjnych

Każdy system kanalizacyjny niezależnie od tego, czy funkcjonuje na zasadzie grawitacyjnej, czy ciśnieniowej potrzebuje systemu właściwie dobranych studni. W przypadku klasycznego odpływu wywoływanego różnicą poziomów studnie zapewnią odpowiedni dostęp do instalacji, pozwalając na jej czyszczenie oraz kontrolę stanu technicznego. Będą też umożliwiały łączenie większej liczby dopływów oraz ułatwią zarządzanie przepływem, np. pomagając w wytracaniu prędkości spływających ścieków. Okażą się również niezbędne do obsługi kanalizacji burzowej, odbierając wodę z sieci odpływów. W instalacjach ciśnieniowych studnie wykorzystuje się jako zbiorniki przepompowni i tłoczni.

Wpływ ścieków na instalację kanalizacyjną

Ścieki bytowe zawierają znaczną liczbę substancji chemicznych o dość agresywnym działaniu. Poza tłuszczami, białkami i węglowodanami oraz mocznikiem często trafiają tam także różnego rodzaju silne kwasy czy zasady pochodzenia organicznego, a także cała paleta chemikaliów składających się na używane powszechnie środki czystości. Wszystkie elementy instalacji odprowadzającej ścieki muszą więc być wykonane z materiałów odpornych na działanie wszelkich składników ścieków, a także gwarantujących dobrą wytrzymałość mechaniczną i niską ścieralność, co jest o tyle ważne, że ścieki zawierają także dużą ilość materiałów nieorganicznych o dużej twardości – np. piasku czy innego drobnego materiału skalnego. Mogą do nich trafiać także inne sztywne elementy o większej masie np. pestki, łupiny czy większe fragmenty roślin. Rozwiązaniem jest korzystanie z polietylenu wysokiej gęstości (HDPE), który razi sobie z tego typu zagrożeniami, gwarantując szczelność i sprawne działanie kanalizacji.