Blog wstecz

Jakie studnie stosuje się na terenach o dużym spadku?

Budowa systemu kanalizacyjnego w trudnych warunkach terenowych wymaga niekiedy stosowania specjalnych rozwiązań umożliwiających zachowanie pożądanych parametrów przepływu. Jedną z metod pozwalającą na wykonanie odpowiedniej instalacji jest wykorzystanie studni do wytracania energii. Przekonajmy się, dlaczego mogą one być konieczne i sprawdźmy, w jaki sposób funkcjonują.

Systemy kanalizacyjne a ukształtowanie terenu

Odprowadzanie ścieków bytowych oraz wody deszczowej z większego obszaru wymaga budowy odpowiedniego systemu kanalizacyjnego. Najpopularniejszym, a zarazem najtańszym, jeśli chodzi o koszt wykonania i eksploatacji rozwiązaniem jest kanalizacja grawitacyjna, w której nieczystości spływają dzięki właściwemu spadkowi, z jakim ułożone są rury. Na terenach, gdzie występuje duża różnica poziomów uzyskanie wymaganego kąta nachylenia rur spadku będzie jednak na ogół niemożliwe. W takich sytuacjach niezbędne okaże się budowa kanalizacji ciśnieniowej, w której przepływ jest wymuszany przez specjalne przepompownie. Poza tymi opcjami wykonuje się niekiedy także sieci hybrydowe, łączące odcinki spływu grawitacyjnego i ciśnieniowego. Przy zastosowaniu specjalnych rozwiązań technicznych system grawitacyjny może być jednak użyty również na niezbyt długich fragmentach sieci biegnącej z większym spadkiem. Wymagane będzie jednak wówczas użycie studni do wytracania energii.

Studnie do wytracania energii

Studnie do wytracania energii mogą być montowane w miejscach, gdzie występuje większy spadek terenu. Ich działanie pozwala na zmniejszenie prędkości przepływu i przekazywanie nieczystości dalej. Jest to możliwe za sprawą różnicy poziomów między wlotem a wylotem oraz wymuszenia ruchu wirowego cieczy, która spływa po ściankach aż do dna, systematycznie zmniejszając swoją energię kinetyczną. Łączenie większej liczby studni pozwala na „sprowadzanie” rurociągu niżej nawet przy sporych różnicach poziomów. Studnie są wyposażone w półsferyczne dno, w którego najniższym punkcie znajduje się odpływ. Zapobiega to gromadzeniu się osadów.