Blog wstecz

Jakie są różnice między studnią włazową a niewłazową?

Instalacje kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej składają się z różnych elementów. Zaliczamy do nich także studzienki kanalizacyjne różnego rodzaju, które pozwalają na fizyczny dostęp pracowników do wnętrza instalacji, jak również dokonywanie przeglądów i czyszczenie kanalizacji za pomocą odpowiednio dobranego sprzętu. Wyjaśniamy, jakie są różnice pomiędzy studnią kanalizacyjną włazową i niewłazową.

Studnia kanalizacyjna włazowa

Studnia włazowa to jeden z niezbędnych elementów instalacji kanalizacyjnych różnego typu m.in. kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Spełnia ona funkcję inspekcyjną, co oznacza, że umożliwia łatwy dostęp do instalacji w celu sprawdzenia poprawności jej działania lub usunięcia awarii. Studnia włazowa umożliwia dostęp do systemu kanalizacji dzięki możliwości wejścia do niej. Jest to niezbędne ze względu na konieczność przeprowadzania okresowych przeglądów i wykonywania innych czynności związanych z utrzymaniem systemu kanalizacyjnego w odpowiednim stanie technicznym.

Studnia kanalizacyjna niewłazowa

Studnia kanalizacyjna niewłazowa także stanowi element instalacji m.in. kanalizacji wodnej oraz sanitarnej. Ze względu na swoją budowę, nie pozwala na fizyczny dostęp do systemu kanalizacji. Pełni jednak podobną funkcję, czyli pozwala na dokonywanie inspekcji i czyszczenie kanalizacji z zastosowaniem odpowiednio dobranego sprzętu. Dzięki studni niewłazowej można m.in. dokonać przeglądu instalacji za pomocą kamery inspekcyjnej do rur, wykryć zator i doprowadzić do jego rozbicia, poprzez zastosowanie odpowiednich środków i procedur.

Z czego powstają instalacje kanalizacyjne?

Instalacje kanalizacyjne powstają obecnie przede wszystkim z elementów wytwarzanych z tworzyw sztucznych m.in. polietylenu. Dzięki zmianie rodzaju wykorzystywanych podczas ich budowy materiałów możliwe jest zarówno uniknięcie częstych awarii kanalizacji, jak i ułatwienie jej montażu. Odporne na uszkodzenia mechaniczne, działanie większości związków chemicznych, które mogą trafić do instalacji oraz cechujące się odpowiednią tolerancją temperaturową tworzywa sztuczne gwarantują długie i bezawaryjne działanie systemu kanalizacji. Oferujemy rury kanalizacyjne oraz inne elementy systemów kanalizacji np. studnie, które cechuje bardzo wysoka jakość oraz konkurencyjna cena. W naszym asortymencie znajdują się produkty niezbędne do montażu instalacji różnego typu.