Blog wstecz

Jak wykonuje się połączenia w instalacjach rurowych?

Rury z tworzywa sztucznego o rozmaitych przekrojach są powszechnie wykorzystywane w różnych typach systemów kanalizacyjnych. Wybiera się je ze względu na niższą masę, wysoką wytrzymałość, brak podatności na korozję, a także gładkość ścianek. Argumentem przemawiającym za wyborem rur wykonanych z HDPE jest także łatwy montaż. Co ważne, sprawne użycie systemu połączeń rurociągowych bezpośrednio przekłada się na koszt całej inwestycji. Przyjrzyjmy się bliżej zastosowaniu rur HDPE i sprawdźmy, w jaki sposób łączy się je ze sobą.

Gdzie stosuje się instalacje rurowe?

Instalacje rurowe są układane tam, gdzie potrzebny jest transport cieczy lub gazów. Najczęściej są to rurociągi ciśnieniowe wodne lub kanalizacyjne, a także gazociągi albo rurociągi grawitacyjne. W tym przypadku rury służą do transportu ścieków gospodarczo-bytowych lub wody deszczowej. Rury z tworzywa sztucznego mogą być również użyte przy pracach melioracyjnych. Stosuje się je ponadto jako drenaże, przepusty lub osłony kabli. Nadają się też do wykonywania wszelkiego rodzaju rurociągów technologicznych. Podstawowymi typami rur są rury sztywne oraz rury spiralne.

Jak można łączyć rury?

Sposób łączenia rur jest uzależniony od ich rodzaju. W przypadku rur ciśnieniowych na ogół jest to zgrzewanie doczołowe lub elektrooporowe z wykorzystaniem odpowiednich kształtek. Pozwala ono na częściowe uplastycznienie zewnętrznej warstwy rur i stworzenie szczelnego połączenia po ochłodzeniu i utwardzeniu tworzywa. Inną możliwością jest stosowanie kołnierzy skręcanych, które za pomocą śrub dociskają do siebie końce rur zakończone tulejami. W przypadku rur spiralnych połączenia mogą być wykonane metodą kielichową, gdy bosy koniec rury jest wkładany w kielich znajdujący się ze strony przeciwnej do kierunku przepływu. Inną opcją jest korzystanie ze spawania ekstruzyjnego. Rury spiralne można też łączyć przez skręcanie, wykorzystując umieszczone w nich gwinty, dla pełnej szczelności wymaga to jednak wykonania spawu. Można też skorzystać z opaski stalowej albo rękawa termokurczliwego.