Blog wstecz

Jak wygląda montaż studni ekscentrycznej?

Sieć  kanalizacyjna składa się z wielu współpracujących ze sobą elementów, pozwalających na sprawne odprowadzanie ścieków, wody opadowej lub substancji używanych w procesach technologicznych. Jednym z ważniejszych są studzienki kanalizacyjne, które gwarantują możliwość swobodnego kształtowania przebiegu sieci, a także ułatwiają jej obsługę. Wśród różnych części infrastruktury odpływowej na szczególną uwagę zasługują studnie ekscentryczne. Przekonajmy się, czym wyróżnia się ich konstrukcja i zobaczmy, w jakich warunkach są stosowane.

Dlaczego studnie ekscentryczne są niezbędne?

Infrastruktura kanalizacyjna to przede wszystkim kanały i rury umożliwiające efektywny przesył cieczy. Do sprawnego funkcjonowania całego systemu działającemu dzięki zachowaniu różnicy poziomów i spływowi grawitacyjnemu niezbędne jest również używanie odpowiednich studni. Często wykorzystywane są studnie przelotowe, które umieszcza się w celu zapewnienia dostępu oraz możliwości udrażniania w miejscu, gdzie przebieg przewodów ulega zmianie czy to z uwagi na inny spadek, kierunek czy też średnicę. Studnie mogą też służyć do łączenia kilku przewodów w jeden lub dzielenie strumienia. W przypadku studzienek przelotowych najczęściej stosowane są studzienki z kinetami, w których przewody doprowadzające dochodzą do studni symetrycznie, w zależności od ich ilości. W niektórych przypadkach mogą być jednak użyte także studnie ekscentryczne.

Kiedy wykorzystuje się studnie ekscentryczne?

Studnia ekscentryczna jest zbudowana w inny sposób niż studnie tradycyjne. W tym przypadku boczna i dolna powierzchnia studni dochodzi do boczno-środkowej części kolektora. Studnie ekscentryczne, zwane niekiedy mimośrodowymi, występują w dwóch wersjach – z kolektorem stanowiący odcinek prosty albo mający kształt łuku. Celem stosowania studni ekscentrycznych jest ograniczenie średnicy trzonu studzienki, która przy tradycyjnej budowie musiałaby być sporo szersza. Takie rozwiązanie oznacza też uzyskanie mniejszych gabarytów przy dużych średnicach kolektorów, a przez to ułatwienie prac montażowych. Dużą zaletą studni ekscentrycznych jest to, że są wykonane z lekkiego i wytrzymałego polietylenu dużej gęstości, przez co jej umieszczenie w odpowiednim położeniu nie przysparza większych trudności.