Blog wstecz

Jak długo trwa założenie studni?

Studnie Zinplast są wykonane z polietylenu. Są elastyczne i bardzo wytrzymałe, a jednocześnie bardzo lekkie, dzięki czemu ich montaż jest prosty i szybki. Nie jest konieczne użycie ciężkiego sprzętu budowlanego. Zazwyczaj instalacja studni zajmuje od jednego do kilku dni, jednak wszystko zależy od warunków, w jakich jest ona zakładana. Studnie Zinplast nadają się do stosowania w zewnętrznych systemach kanalizacji grawitacyjnej, mogą być zainstalowane w pasie drogowym, w jezdni lub poza jezdnią. Ze względu na budowę można wyróżnić studnie kinetowe, ekscentryczne, wodomierzowe, włazowe i niewłazowe oraz studnie specjalne. Czas i rodzaj zastosowanych rozwiązań instalacji jest uzależniony od jej miejsca oraz warunków gruntowych. Jeśli zajdzie potrzeba, możliwe jest zainstalowanie nietypowych elementów, na przykład przyłączy, dociążeń, wpustów. 

Instalacja studni zaczyna się od zrobienia wykopu, którego metoda musi być dobrana do warunków gruntowych. Najważniejsze czynniki to ukształtowanie terenu, rodzaj gruntu i głębokość kanału. Trzeba zadbać nie tylko o właściwy margines szerokości wykopu w stosunku do studzienki, tj. co najmniej 50 cm, ale również o oczyszczenie dna ze wszystkich twardych elementów takich jak kamienie czy korzenie drzew. Dno musi być wyrównane i wypełnione z piaskiem o grubości zgodnej z kategoriami geotechnicznymi. Problem w instalacji studzienki może stwarzać wysoki poziom wód gruntowych lub niestabilność gruntu, której przyczyną jest zwykle torf lub kurzawka. W takich przypadkach często konieczna jest wymiana gruntu na piasek lub żwir, zagęszczenie go lub wylanie płyty betonowej. 

Jak przebiega instalacja studzienki?

Przygotowanie studni kinetowej wymaga montażu uszczelek wlotowych, ewentualnie wkładek in-situ. Otwory wlotowe wycina się za pomocą wyrzynarki do otworów, następnie zakłada się profilowane uszczelki wlotowe. Rury należy oczyścić, a uszczelki nasmarować środkiem poślizgowym. Do podłączenia stosuje się również technikę zgrzewania doczołowego, elektrooporowego lub spawanie ekstruzyjne. Studnie trzeba wypoziomować, a po podłączeniu do kanału wykonać zagęszczaną zasypkę. Wysokość studni można zmniejszyć przez docięcie komina stożka lub podwyższyć przez zamontowanie teleskopu. Właz studni musi być dobrany do miejsca instalacji studzienki zgodnie z obowiązującymi normami. Na terenach narażonych na duże obciążenia stosuje się pierścienie odciążające i dystansowe.