Blog wstecz

Jak buduje się studnie do wytrącania energii?

Systemy kanalizacyjne, które są budowane w trudnych i zróżnicowanych warunkach terenowych wymagają stosowania dodatkowych rozwiązań, które mogą pomóc w zapewnieniu właściwego przepływu i zapobiegną możliwym uszkodzeniom sieci. W przypadku kanalizacji grawitacyjnej elementem, który może się okazać niezbędny będzie studnia do wytracania energii. Przekonaj się, dlaczego będzie ona potrzebna i w jaki sposób funkcjonuje.

Jakie są powody stosowanie studni do wytracania energii?

Najczęściej stosowanym rozwiązaniem, jeśli chodzi o sieć służącą do odprowadzania ścieków i wody deszczowej jest kanalizacja grawitacyjna. Wybiera się ją ze względu na niższe koszty  jej eksploatacji, a także na prostotę działania i mniej problematyczną konserwację. Układ tego rodzaju zakładający, że ciecz będzie spływać za sprawą zachowania odpowiedniego spadku, sprawdza się jednak najlepiej na krótkich odcinkach i w miejscach o dość płaskim terenie. Tam, gdzie spadki z konieczności bywają dość znaczne – w rejonach pagórkowatych i górskich, ale też w pobliżu skarp i wzniesień – prędkość spływania może być na tyle duża, że zagrozi trwałości instalacji i stworzy niekorzystny rozkład ciśnienia. Rozwiązaniem, które pozwala na uniknięcie tego rodzaju kłopotów, są studnie do wytracania energii.

Konstrukcja i działanie studni do wytracania energii

Studnie do wytracania energii mają za zadanie zmniejszyć prędkość, z jaką porusza się ciecz przepływająca przez kanalizację. Wyposaża się je w dopływ umieszczony na nieco większej wysokości oraz odpływ znajdujący się przy dnie jak w klasycznej kinecie. Dopływ jest zlokalizowany asymetrycznie w bocznej części studni, tak, że rura dochodzi do niej równolegle do osi, w jakiej zamontowano odpływ. Wpływająca do studni woda jest więc wprawiana w ruch obrotowy i spiralnie spływa w dół. Nacisk, jaki wywiera na ścianki, sprawia, iż traci część swojej energii, zyskanej dzięki występującemu przed studnią spadkowi. Jeśli spadek i prędkość znajduje się niżej, istnieje możliwość obniżenia miejsca, w którym znajduje się dopływ.