Blog wstecz

Gdzie montuje się studnie polietylenowe?

Studnie polietylenowe znajdują coraz więcej zastosowań. Specyfika polietylenu sprawia, że są odporne na ścieranie i wszelkiego rodzaju uszkodzenia mechaniczne. Materiał ten wykazuje dużą trwałość oraz nie koroduje. Ponadto wykonane z niego studnie charakteryzują się dużą szczelnością i szerokim zakresem odporności chemicznej. Dzięki czemu nie są one narażone na negatywne oddziaływanie substancji chemicznych występujących w gruncie. Ich dodatkowym atutem jest też niska waga, która ułatwia transport elementów oraz przyspiesza ich montaż, eliminując konieczność stosowania w tym celu ciężkich sprzętów budowlanych. Wszystkie te właściwości sprawiają, że studnie polietylenowe stały się alternatywą dla tradycyjnych studni, znajdując szerokie zastosowanie w zewnętrznych systemach kanalizacyjnych.

Studnie polietylenowe – w jakich miejscach mogą być montowane?

Ze względu na liczne zalety polietylenu studnie wykonane z tego materiału mogą być wykorzystywane do tworzenia sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Właściwości polietylenu pozwalają również na możliwość tworzenia niestandardowych elementów kanalizacyjnych takich jak wypusty, przyłącza i dociążenia. Dostępne w naszej ofercie studnie Zinplast stosowane są w zewnętrznych systemach kanalizacji grawitacyjnej znajdujących szczególne zastosowanie w pasie drogowym. Przemawia za tym ich niezwykła trwałość i wysoka wytrzymałość mechaniczna, która pozwala na ich zastosowanie na terenach narażonych na duże i nieustanne obciążenia. Ponadto ich montaż nie stanowi problemów nawet na najbardziej wymagających warunkach terenowych, a eksploatacja nie wymaga wielokrotnej konserwacji.

Do czego wykorzystywane są studnie polietylenowe?

Studnie polietylenowe przeznaczone są do kanalizacji bytowej, deszczowej, sanitarnej oraz ogólnospławnej. Mogą tym samym pełnić funkcje studni kinetowych, wodomierzowych, włazowych oraz specjalnych. Studnie kinetowe znajdują zastosowanie przy tworzeniu węzłów instalacji kanalizacyjnych i umożliwiają użycie dowolnego dna odpowiadającego za kształtowanie rozpływu cieczy, z kolei studnie wodomierzowe stanowią ochronę dla wodomierzy i innych urządzeń pomiarowych. Ze względu na różnorodność modeli mogą być stosowane zarówno na posesjach prywatnych, jak i w obiektach przemysłowych.

Studnie włazowe z kolei umożliwiają bezpośrednie wejście do nich np. w celu kontroli pracy aparatury kanalizacyjnej bądź też naprawy ewentualnych nieprawidłowości. W przeciwieństwie do nich studnie niewłazowe mają mniejsze średnice i nie zapewniają możliwości zejścia. Wśród studni specjalnych wymienić można natomiast studnie rozprężne (znajdujące zastosowanie w budowie kanalizacji na terenach o dużym spadku), osadnikowe (zapewniające miejsce gromadzenia się osadów), rewizyjne (wykorzystywane do kontrolowania sprawności systemów kanalizacyjnych), wypustowe (służące do odprowadzania nadmiaru wody), ekscentryczne (przeznaczone do budowy kanalizacji sanitarnych i deszczowych) lub te przeznaczone do wytrącania energii.