Blog wstecz

Czym się kierować przy wyborze studzienki wodomierzowej?

Studzienka wodomierzowa jest dobrym rozwiązaniem, kiedy zamontowanie wodomierza wewnątrz budynku zgodnie z przepisami jest niemożliwe lub kłopotliwe. Wybierając studzienkę, powinniśmy zwracać uwagę nie tylko na jej jakość, potwierdzaną certyfikatami i opiniami, na przykład Instytutu Techniki Budowlanej, ale również parametry techniczne, które muszą być odpowiednie do konkretnego miejsca. 
Niezależnie od modelu i miejsca montażu, wszystkie studzienki wodomierzowe powinny spełniać trzy najważniejsze funkcje. Muszą chronić wodomierz wraz z elementami przyłącza przed zamarzaniem, infiltracją wód opadowych, uszkodzeniami mechanicznymi. Średnica studzienki dla budynków mieszkalnych powinna wynosić DN 400 – DN 600, studnie o średnicach DN 1000 – DN 1500 stosuje się w obiektach infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej oraz w dużych obiektach komercyjnych. Studnie włazowe muszą być wyposażone w bezpieczne stopnie lub klamry do schodzenia.  

Cechy dobrych studzienek wodomierzowych 

Częstą przyczyną awarii wodomierzy jest ich zamarznięcie spowodowane zamontowaniem ich w nieodpowiednim miejscu, na przykład nieogrzewanym garażu. Przepisy nakazują umieszczenie wodomierza w miejscu wydzielonym, łatwo dostępnym, zabezpieczonym przed zalaniem i zamarzaniem oraz dostępem osób niepowołanych. Nic nie stoi na przeszkodzie, by był on zamontowany w studzience wodomierzowej, o ile spełnia ona wszystkie wymienione wymagania. Studnia wodomierzowa musi więc dobrze izolować wodomierz wraz z armaturą przed niekorzystnymi czynnikami. Wybierając konkretny model, należy zwracać uwagę przede wszystkim na jej izolację, która powinna zapewnić możliwie stałą temperaturę wewnątrz. Studnia powinna być zamknięta hermetycznie, odpowiednio zaizolowana na przykład płaszczem z poliuretanu lub styropianem. Dobra izolacja pozwala na instalację wodomierza już na głębokości 30 cm pod pokrywą, co znacznie ułatwia odczyt wskazań wodomierza, bez konieczności schodzenia nisko do wewnątrz. Generalnie jednak należy brać pod uwagę linię przemarzania gruntu, czyli około 1,5 m (dokładne dane można znaleźć w mapce przemarzania gruntu).

Aby chronić wodomierz przed zamarzaniem, studnie powinny posiadać izolację boczną i izolację pokrywy. Ochronę przed wodami opadowymi zapewnia szczelna pokrywa, umożliwiająca ewentualne zastosowanie dodatkowych uszczelek, natomiast przed uszkodzeniami mechanicznymi – odpowiedni materiał. Dobrze sprawdzają się tu tworzywa sztuczne, na przykład polietylen, które są nie tylko trwałe, ale również elastyczne. Studnie wodomierzowe Zinplast zrobione są z HDPE w formie włazowej i niewłazowej.
Nie bez znaczenia jest miejsce montażu studzienki. Zgodnie z prawem musi być ona zainstalowana 2 metry od ogrodzenia lub linii granicznej nieruchomości. Może to być zarówno pas drogowy, jak i teren zielony. Jeśli więc planujemy zainstalować ją na podjeździe posesji, konieczne jest zadbanie o solidną pokrywę, odporną na uszkodzenia, które mogą być przyczyną powstawania nieszczelności i utratę właściwych warunków wewnątrz studni. Często także stosuje się tu dodatkowe pierścienie odciążające. Jeśli obawiamy się dostępu osób niepowołanych, powinniśmy wybrać studnię ze specjalnymi zabezpieczeniami, na przykład w postaci zamka.