Blog wstecz

Czym są tzw. studnie ekscentryczne?

Każdy system kanalizacyjny musi się składać z wielu uzupełniających się elementów, które połączone ze sobą zapewnią sprawny transport nieczystości płynnych lub wód opadowych. Infrastruktura niezbędna do stworzenia efektywnie działającego systemu odwodnieniowego lub przeznaczonego do odprowadzania ścieków musi być wyposażona w rozwiązania pozwalające na utrzymanie drożności, w tym okresowe czyszczenie instalacji, a także dające dostęp w celu wykonania koniecznych inspekcji. Ważną częścią każdej sieci okażą się więc odpowiednie studnie. Wśród różnych ich typów na szczególną uwagę zasługują studnie ekscentryczne. Przekonajmy się, do czego służą i sprawdźmy, jaka może być ich konstrukcja.

W jakim celu korzysta się ze studzienek ekscentrycznych?

Żadna sieć odwodnieniowa czy kanalizacyjna nie może obejść się bez studzienek umożliwiających łączenie rozmaitych rurociągów, zmianę kierunku przepływu lub przekroju, a także niwelowanie efektu nadmiernego spadku występującego na danym odcinku systemu. Studnie ekscentryczne są używane do zastępowania klasycznych studni przelotowych, a ich budowa daje możliwość łatwiejszego ich usytuowania w miejscach, gdzie zastosowanie tradycyjnego rozwiązania byłoby niemożliwe z uwagi na różnice w średnicy trzonu studzienki.

Co wyróżnia studzienki ekscentryczne?

Studnie ekscentryczne są nazywane często mimośrodowymi ze względu na usytuowanie znajdujących się w nich wlotów i wylotów względem osi symetrii całości. Cechą szczególną studzienek ekscentrycznych jest to, że dopływ dochodzi do nich i wychodzi z boku. Występują one jako proste lub łukowe, w których kolektor zmienia kierunek przepływu, zakręcając na fragmencie stykającym się z użytą studzienką. Studnie tego rodzaju są wykonywane z wytrzymałego, lecz lekkiego tworzywa sztucznego.