Blog wstecz

Czym są studnie specjalne?

Funkcjonowanie systemu kanalizacyjnego wymaga nie tylko korzystania z odpowiednio rozprowadzonych rurociągów, ale także studni zapewniających dostęp do wnętrza instalacji. W zależności od swego przeznaczenia i konstrukcji mogą to być studnie włazowe, mające rozmiary umożliwiające dostanie się do ich wnętrza personelu przeprowadzającego inspekcje lub naprawy, a także niewłazowe, służące do nadzorowania pracy systemu, jego czyszczenia albo kontroli realizowanych z powierzchni. Podstawową funkcją studzienek jest również łączenie większej liczby dopływów lub obsłużenie zmiany osi rurociągu, a więc jego skrętu lub obniżenia, stosuje się również studzienki przelotowe montowane na dłuższych odcinkach prostych. Z uwagi na złożoność infrastruktury kanalizacyjnej używane są też studnie specjalne. Przyjrzyjmy się im bliżej.

Jak jest zbudowana klasyczna studnia kanalizacyjna?

Podstawowymi elementami typowej studzienki kanalizacyjnej są komora robocza, która składa się z płyty dennej, kiniety, czyli specjalnie wyprofilowanego otwartego koryta na ścieki oraz korpusu tworzącego ściany boczne, a także komina włazowego i odpowiedniego włazu. Stosowane są też studnie kaskadowe, pozwalające na zmianę poziomu osi rurociągu doprowadzającego i odprowadzającego oraz wyposażone w osadnik służący do zbierania zanieczyszczeń stałych. W studzienkach z tworzywa często są używane systemy teleskopowe ułatwiające montaż przez regulację wysokości osadzenia części włazowej.

Czym są studnie specjalne?

Studnie specjalne to rozwiązania niestandardowe przeznaczone do mniej typowych zadań. W tej grupie znajdują się m.in. studnie ekscentryczne, studnie do wytracania energii, studnie wodomierzowe oraz przeznaczone do montażu armatury wszelkiego rodzaju np. separatorów substancji ropopochodnych.