Blog wstecz

Czym charakteryzują się systemy nawadniające?

Powtarzające się coraz częściej okresy suszy i problemy z wodą skłaniają do korzystania ze specjalnych systemów nawadniających. Stosuje się je zarówno w domowych ogrodach, jak i na polach uprawnych. W zależności od potrzeb roślin mogą one rozprowadzać wodę „od góry”, na podobnej zasadzie jak opady atmosferyczne albo „od dołu”, bezpośrednio do gleby. Przekonajmy się, dlaczego warto decydować się na budowę systemu nawadniającego i jakie elementy będą potrzebne.

Dlaczego nawadnianie może być niezbędne?

Woda jest najważniejszym składnikiem budulcowym organizmów żywych. Jej dostarczanie w odpowiednich ilościach w przypadku roślin pozwala na podtrzymywanie wszystkich procesów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania. Jest ona konieczna również jako nośnik rozpuszczonych w niej substancji odżywczych pobieranych przez system korzeniowy. Ze względu na nieregularne opady i coraz dłuższe okresy suszy częściej konieczna staje się budowa systemów nawadniających, które będą w stanie wyrównywać braki. Stosuje się je zarówno w przydomowych ogródkach np. do utrzymywania w dobrym stanie trawnika lub rabat kwiatowych, ale i w uprawach polowych czy prowadzonych pod osłonami.

Z czego składa się system nawadniający?

Każdy system nawadniający musi się składać z kilku podstawowych elementów. Konieczne będą deszczownice lub mniejsze zraszacze rozprowadzające wodę na wybranym obszarze czy systemy kropelkowe dozujące ją do gleby, a także rury, które pozwolą na jej doprowadzenie. Ze względu na rozmiary takich instalacji stosuje się zwykle rury w kręgach wykonane z polietylenu wysokiej gęstości. W zależności od zapotrzebowania na wodę oraz rozległości systemu i planowanego przepływu dobiera się ich odpowiednią średnicę od 20 do nawet 63 mm. Do sprawnego działania niezbędne będą także elementy armatury – sieć zaworów, która pozwoli na sterowanie przepływem oraz pomoże w tworzeniu stref ułatwiających zarządzanie systemem. Nie będzie też można obejść się bez pomp gwarantujących wytworzenie wystarczającego ciśnienia oraz systemu sterującego całością.