Blog wstecz

Czy i kiedy można samodzielnie zamontować studnię?

Żaden system kanalizacji grawitacyjnej nie może się obejść bez studni, które pozwalają na montaż niezbędnej armatury, ułatwiają łączenie odpływów oraz umożliwiają dostęp w celu czyszczenia i przeprowadzania inspekcji. Studnie będą konieczne zarówno w kanalizacji bytowej, jak i deszczowej, a także w systemach odwadniających. Wykonane z lekkiego, lecz bardzo wytrzymałego polietylenu mogą być łatwo i w krótkim czasie zamontowane. Przekonajmy się, co wchodzi w zakres potrzebnych prac.

Jakie rodzaje studni mogą być potrzebne?

Do wykonania sprawnie działającej infrastruktury kanalizacyjnej niezbędne będzie wykorzystanie studni. W zależności od rodzaju i przebiegu systemu rur mogą być potrzebne studnie kinietowe, które dają możliwość tworzenia węzłów, w którym zbiega się większa ilość odpływów, studnie osadnikowe pozwalające na wychwytywanie zanieczyszczeń i wpusty uliczne potrzebne do odbioru spływającej z jezdni wody. Na terenach z dużymi różnicami poziomów konieczne mogą się okazać studnie do wytracania energii.

W jaki sposób montuje się studnie?

Wszystkie studnie montuje się zgodnie z projektem kanalizacji, a ich typ powinien być dopasowany do przeznaczenia i miejsca montażu. Do przeprowadzenia prac instalacyjnych niezbędne będzie przygotowanie wykopu o głębokości uwzględniającej nie tylko położenie dolnej części studni, ale także grubość podsypki. Na obszarach o wysokim poziomie wód gruntowych może zachodzić potrzeba dociążenia studni. W miejscach przeznaczonych dla doprowadzeń i odpływów muszą być wykonane otwory o średnicy dostosowanej do średnicy rury wraz z potrzebnym uszczelnieniem. Przy podłączeniu rur studni trzeba pamiętać o wykorzystaniu odpowiednich uszczelek. Przed osadzeniem w otworze rura musi zostać sfazowana i oczyszczona oraz pokryta środkiem ułatwiającym poślizg. Po umieszczeniu studni w wykopie i jej wypoziomowaniu niezbędne będzie jej obsypanie przy użyciu zasypki, która powinna zostać zagęszczona, by zapobiec jej przemieszczeniu. Rodzaj przykrycia studni zależy od jej lokalizacji i występujących obciążeń.