Studzienki wodomierzowe
Zbiorniki bezodpływowe ZIP-ZIN

System ciśnieniowy
i system grawitacyjny
rury, kształtki, studnie i zbiorniki

KSZTAŁTKI do instalacji
wodno-kanalizacyjnych i gazowych

FITTINGS  -  EN, DE