GWARANCJA

 

Wykonawca udziela gwarancji jakości na wyprodukowane przez siebie towary na okres 24 miesięcy licząc od daty ich sprzedaży, określonej w końcowej fakturze VAT na warunkach, które szczegółowo określa Karta Gwarancyjna.

 

 

 

SPOSÓB ZGŁASZANIA REKLAMACJI

 

Aby skutecznie zgłosić reklamację na wyroby produkcji ZINPLAST należy postępować zgodnie z poniższą procedurą

 

1. Zgłoszenia należy dokonywać w terminie nie dłuższym , niż 3 dni od dnia wykrycia wady.

 

2. Zgłoszenia należy dokonywać na formularzu reklamacyjnym, na adres e-mail:reklamacje@zinplast.pl wraz z dokumentacją zdjęciową.

 

3. Zgłaszany, wadliwy wyrób należy wysłać na adres siedziby firmy. Przedmiot sprawy powinien pozwalać na przeprowadzenie badań ( kształtka w całości lub w przypadku rury jej 50 cm odcinek).

 

4. Analiza i ocena zgłaszanej reklamacji nastąpi po dokonaniu badań labolatoryjnych. Producent ma na to co najmniej 14 dni.

 

5. Reklamacje rozpatruje się w terminie 14 dni od wykonanych badań końcowych czyli nie dłużej niż 1 miesiąc. W tym terminie klient zostanie poinformowany pisemnie drogą elektroniczną o sposobie rozpatrzenia reklamacji.