19. Inwestycja Ogrodzieniec - "Uzbrojenia terenów Ogrodzienieckiej Strefy Inwestycyjnej" .

Zakres dostaw przez firmę Zinplast: rury strukturalne spiralnie zwijane PEHD ZINPLAST SN8 o średnicach wew. 600 – 562,5m kielichowana, 800 – 137,5m kielichowana i 1000 – 250m bosa.
Okres dostaw: kwiecień, maj 2017r – planowane zakończenie inwestycji październik 2017r
Wykonawca: TRANZIT Lubachowy.


18. Inwestycja - Przebudowa drogi krajowej nr.73 Wiśniówka-Jasło w miejscowości Bukowa, na skutek powstałego osuwiska .

Zakres dostaw przez firmę Zinplast: rury spiralnie zwijane PEHD w ilościach: ID500 - 40,6m, ID600 - 104,29m, ID1000 - 27,51m z zastosowaniem jako rury w przepustach drogowych.Okres dostaw: październik 2015r. Wykonawca: Skanska. Dostawy zrealizowane przez hurtownię: HTI Południe o/Rzeszów.


17. Inwestycja Przemyśl. Bateria zbiorników retencyjnych 3x50m3.
Budowa restauracji Mc Donalds .


16. Inwestycja Lublin. Zbiornik DN 1800 V 50m3


15. Inwestycja Rzeszów. Remont drogi Rzeszów – Matysówka


14. Inwestycja Rzeszów . Kolektor gruntowy DN 500


13. Inwestycja Katowice. Budowa kolektora DN1000


12. Inwestycja: Żory . Budowa Hali Produkcyjno-Magazynowa Firmy: SL POLAND Sp. z o.o.
Zakres dostaw : studnie kanalizacyjne PEHD ZINPLAST Ø1000 PEHD – 132szt, 1 zbiornik PEHD ZINPLAST o średnicy wew. 1,8m i długości 21.4 m wykonanych z rur spiralnie zwijanych PEHD ZINPLAST Ø1800 dostarczone na budowę w odcinkach i łączone na miejscu przez grupę serwisową Zinplast .


11. Inwestycja: Wilno. Litwa .Budowa oczyszczalni ścieków.
Zakres dostaw :rury spiralnie zwijane PEHD ZINPLAST Ø 1500 – 12m i studnie PEHD ZINPLAST Ø 1500 SN 4 - 12szt


10. Inwestycja Bogatynia: Budowa kolektora deszczowego Ø800 i Ø600 wraz z studniami kanalizacyjnymi .Zakres dostaw : rury spiralnie zwijane i kształtki PEHD ZINPLAST Ø800 - 132 m i Ø600 - 84m, studnie kanalizacyjne Ø1200 PEHD – 2 szt, łączenie rur metodą spawania ekstruzyjnego wykonała grupa serwisowa Zinplast


9. Inwestycja: Zabrze .Budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej .
Zakres dostaw : rury spiralnie zwijane i kształtki PEHD ZINPLAST Ø600 - 912 m, studnie kanalizacyjne PEHD ZINPLAST Ø1200 – 22 szt, Ø1000 -520 szt..


8. Inwestycja:Chęciny. Budowa baterii zbiorników retencyjnych.
Zakres dostaw: 3 zbiorki o średnicy wew. 1,2 m i długości 30 m każdy, wykonane z rur spiralnie zwijanych PEHD ZINPLAST Ø1200 dostarczone na budowę w odcinkach po 15 m i łączone na miejscu przez grupę serwisową Zinplast .


7. Inwestycja: Kraków. Budowa baterii zbiorników retencyjnych przy budowanym budynku szkoleniowo-serwisowym firmy KARCHER.
Zakres dostaw : 5 zbiorników wykonanych z rur spiralnie zwijanych PEHD ZINPLAST Ø800 dostarczone na budowę w monolicie po 18 m.


6. Inwestycja: Bełchatów. Renowacja studni kanalizacyjnych betonowych.
Zakres dostaw: wkłady renowacyjne Ø1000 - 920m i Ø800 - 30m wykonane z rury spiralnie zwijanej PEHD ZINPLAST, i stożków redukcyjnych – 350 szt.


5. Inwestycja: Kazimierza Wielka. Budowa kanalizacji sanitarnej .
Zakres dostaw : studnie kanalizacyjne PEHD ZINPLAST typowe i na zamówienie Ø1000 – 300szt.


4. Inwestycja:Jaworzno. Budowa kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej .
Zakres dostaw: studnie kanalizacyjne PEHD ZINPLAST Ø600- 220szt, Ø1000-900szt, Ø1500 -3szt., rury PE Ø110, kształtki segmentowe PE


3. Inwestycja: Puławy. Budowa wewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej i sanitarnej na terenie Zakładów Azotowych
Zakres dostaw: studnie kanalizacyjne PEHD ZINPLAST Ø600 -6szt, fi800 - 2szt, Ø1000 – 24szt, Ø1200 -28szt, Ø1500 -9szt.


2. Inwestycja: Wojkowice. Budowa kolektora deszczowego Ø800 i Ø600 wraz z studniami kanalizacyjnymi.
Zakres dostaw: rury spiralnie zwijane PEHD ZINPLAST Ø800 - 1277 m iØ600 - 107m, studnie kanalizacyjne PEHD ZINPLAST Ø1200 – 35 szt, Ø1000 – 11 szt..


1.Inwestycja: .Sosnowiec. Budowa kolektora deszczowego Ø1000 wraz z studniami kanalizacyjnymi.
Zakres dostaw: rury spiralnie zwijane PEHD ZINPLAST Ø1000 - 618 m, studnie kanalizacyjne Ø1500 PEHD ZINPLAST – 25szt.