Zgodnie z informacjami opublikowanymi w zapytaniu ofertowym nr: 2/2016 z dnia: 03.10.2016 dot. wyboru wykonawcy prac badawczo-rozwojowych, w związku z planowanym ubieganiem się o przyznanie dofinansowania projektu badawczo-rozwojowego pt. „Opracowanie nowatorskiej technologii produkcji rur wysokociśnieniowych” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, zamawiający firma ZINPLAST Sp. z o.o., ul. Garbarska 41, 32-340 Wolbrom, informuje, iż wygrała oferta złożona przez:

 

POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Wydział Mechaniczny Technologiczny, ul. Konarskiego 18a, 44-100 Gliwice.

 

Przedłużenie terminu składania ofert

Informujemy, iż termin składania ofert do Zapytania ofertowego nr 02/2016 dotyczącego projektu pt. "Opracowanie nowatorskiej technologii produkcji rur wysokociśnieniowych"  został przedłużony.

Nowy termin składania ofert obowiązuje do dnia 14.10.2016 do godz. 17.00.

prowadzone w oparciu o zasadę konkurencyjności

W związku z planowanym ubieganiem się o przyznanie dofinansowania projektu badawczo-rozwojowego pt. „Opracowanie nowatorskiej technologii produkcji rur wysokociśnieniowych” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020,

·         I osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa”

·         Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”,

·         Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”

spółka Zinplast Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty dotyczącej wyboru wykonawcy prac badawczo-rozwojowych na potrzeby realizacji wyżej wymienionego projektu.

Zapytanie ofertowe 02_2016doc

Załącznik nr 1 do Zapytania nr 02_2016doc

Załącznik nr 2 do Zapytania nr 02_2016doc

Załącznik nr 3 do Zapytania nr 02_2016doc