Powiadomienie o wyborze wykonawcy usługi

Na podstawie procedury wyłaniania wykonawcy, związanej z realizacją projektu „Opracowanie nowatorskiej technologii produkcji rur wysokociśnieniowych”, ubiegającego się o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, do dn. 27.09.2016 do godz. 23:59 nie wpłynęła żadna oferta do firmy Zinplast Sp. z o.o.

W związku z prowadzeniem spisu z natury w naszych magazynach rur, studni oraz sprzedaży hurtowej, realizacja zamówień na rury, studnie oraz armaturę w dniu 29-30 września 2016r.(czwartek, piątek) będzie przesunięta na 3 października 2016r. (poniedziałek).

W pilnych sprawach prosimy o kontakt z naszymi przedstawicielami handlowymi.


Za utrudnienia przepraszamy

.

prowadzone w oparciu o zasadę konkurencyjności

W związku z planowanym ubieganiem się o przyznanie dofinansowania projektu badawczo-rozwojowego pt. „Opracowanie nowatorskiej technologii produkcji rur wysokociśnieniowych” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020,

·         I osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa”

·         Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”,

·         Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”

spółka Zinplast Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty dotyczącej wyboru wykonawcy prac badawczo-rozwojowych na potrzeby realizacji wyżej wymienionego projektu.

Zapytanie ofertowe 01_2016doc

Załącznik nr 1 do Zapytania nr 01_2016doc

Załącznik nr 2 do Zapytania nr 01_2016doc

Załącznik nr 3 do Zapytania nr 01_2016doc

 

 

Życzymy wszystkim naszym klientom zdrowych, pogodnych i wesołych Świąt Wielkanocnych.

Zarzad i Pracownicy
ZINPLAST

kartka