prowadzone w oparciu o zasadę konkurencyjności

W związku z planowanym ubieganiem się o przyznanie dofinansowania projektu badawczo-rozwojowego pt. „Opracowanie nowatorskiej technologii produkcji rur wysokociśnieniowych” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020,

·         I osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa”

·         Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”,

·         Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”

spółka Zinplast Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty dotyczącej wyboru wykonawcy prac badawczo-rozwojowych na potrzeby realizacji wyżej wymienionego projektu.

Zapytanie ofertowe 01_2016doc

Załącznik nr 1 do Zapytania nr 01_2016doc

Załącznik nr 2 do Zapytania nr 01_2016doc

Załącznik nr 3 do Zapytania nr 01_2016doc

 

 

Życzymy wszystkim naszym klientom zdrowych, pogodnych i wesołych Świąt Wielkanocnych.

Zarzad i Pracownicy
ZINPLAST

kartka

Szanowni klienci!

Informujemy, że z powodu przerwy świąteczno - noworocznej:


Dział sprzedaży rur i studni oraz dział sprzedaży hurtowej nie będzie pracował w dniach:

od 24.12.2015 do 27.12.2015 oraz od 31.12.2015 do 03.01.2016.

W dniach  od 28.12.2015 do 29.12.2015 planowana jest inwentaryzacja.


Wysyłka towarów zamówionych po 23.12.2015 odbywać się będzie od dnia 04.01.2016.

Prosimy o przesyłanie zestawień sprzedaży ze składów do 30.12.2015 do godz. 11:00.

Zestawienia przysłane po tym terminie będą fakturowane na nowy miesiąc - tj. styczeń 2016.Przepraszamy za utrudnienia.

Szanowni Klienci!

W związku z wprowadzonymi przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne ograniczeniami w dostawach i poborze energii w całym kraju, firma ZINPLAST zobowiązana jest do znacznego zmniejszenia poboru energii elektrycznej.
W związku z powyższym mogą wystąpić opóźnienia w realizacji zamówień na asortyment produkowany przez ZINPLAST, w szczególności na rury i złączki PEHD oraz studnie i zbiorniki.

 

Za utrudnienia przepraszamy!